Начало на реферати

Московска фондова борса и облигации


До сега се спряхме основно на въпроса за доходността на инвестицията в облигации. Не по-малко важен е въпросът за сигурността на вложението в покупка на облигации. Облигацията е едно формализирано обещание за бъдещи плащания, следователно съществува риск то да не бъде изпълнено. Как тогава инвеститорите разбират какъв риск поемат с покупката на конкретен вид облигации ?

Бързо развиващата се финансова индустрия е намерила отдавна решение на този въпрос.Инвеститорът в съвременните условия е максимално улеснен при преценката за качеството на дадена облигация от дейността на специализирали се компании. Световно признати в тази област са америкавските компании Moody,s и Standart and Poor,s .

Принципите в ранжирането на различните облигации по качество са общи и за двете компании. Те се разделят на групи, като във всяка група се отнасят облигации с относително сходни качествени / рискови / характеристики. За всяка група си има символ, който е различен за двете компании. Започвайки от облигациите с най-високо качество, подреждането при двете компании е следното:

Moody,s Investors Service, Inc.

Standart and Poor,s Corp.

Aaa

AAA

Aa

AA

A

A

Baa

BBB

Ba

BB

B

B

Caa

CCC-CC

Ca

C

C

DDD-D

Убеждаваме се , че спектърът на облигациите, които се предлагат на световните капиталови пазари , е много богат. Негласно правило е, че начинаещите и консервативно настроените инвеститори се ориентират към облигации с висока сигурност / с рейтинг А и над А /. Спекулантите предпочитат облигации от по-нискокачествените класове с надеждата да реализират спекулативна печалба.

32

Като заключение от всичко казано до тук можем да направим извода: Дилемата доход риск стои пред всеки инвеститор.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ:

Московска фондова борса и облигации facebook image
Публикувано от: Kiril Plamenov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.