Начало на реферати

Московска фондова борса и облигации


облигация е 8%, а до падежа остават три години. Да се изчисли дохода до падежа на облигацията.

Като заместим с конкретните данни от примера в общата формула, ще получим:

1070 = 80. + 1000.

По принцип е ясно, че търсеният доход до падежа на облигацията е по-малък от купонния лихвен процент, т.е. от 8%. До точното му значение можем да стигнем по метода на пробите и грешките , и с помощта на приближените таблици за анюитетния и дисконтовия фактор.

Да предположим, че доходът до падежа е 7%. Указва сеобаче, че това значение не удовлетворява горното равенство, защото

1070 > 80.2,6243 + 1000.0,8164 = 1026,24

30

`Следователно търсеният доход до падежа е по-малък от 7%. Следващият опит ще бъде при 6%.

1070 > 80.2,6730 + 1000.0,8396 = 1053,44

И стойността от 6% се указва недостатъчна, за да балансира двете страни на равенството. Следващата стъпка ще бъде на 5% доход до падежа.

1070 <</SPAN> 80.2,7232 + 1000.0,8338 = 1086,66

Стойността от 5% се указва по-малка от търсеното значение на дохода до падежа, но вече сме очертали интервала , в който се намира истинската величина на дохода. Тя е в интервала между 5% и 6%, а точния размер ще намерим чрез линейна интерполация.

На интервала с широчина 1% между значенията от 5% и 6% съответсва разлика между настоящите стойности на облигацията от 33,22 лева / 1086,66 1053,44 /. Тогава въпросът е каква част от процента ще съответсва на разликата между настоящата стойност при 5% доход до падежа / 1086,66 / и пазарната цена на облигацията / 1070 лева /. Достатъчно е да намерим каква част от общата разлика за еднопроцентовия интервал е разликата от 16,66 лева. / 1086,66 1070 /. След това я прибавяме към нормата от 5%, за да получим значението на дохода до падежа.

= 5% + .1% = 5,5%

Московска фондова борса и облигации facebook image
Публикувано от: Kiril Plamenov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.