Начало на реферати

Московска фондова борса и облигации


ЧАСТ ПЪРВА:


СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ФОНДОВИТЕ БОРСИ
В зависимост от предмета на дейността им борсите се делят на стокови и фондови борси.И двата вида борси са продукт от развитието на стоково паричните отношения, на пазара; те са важен негов елемент и съвременна негова структура.

Исторически стоковата борса предхождафондовата борса. Известно време те дори имат съвместно институционално и организационно съществуване, функциониране и развитие. Впоследствие обаче те се обособяват като два относително самостоятелни институционални елементи или структури на съвременния пазар, на развитото пазарно стопанство.

Историята на фондовите борси сочи, че възникването им е свързано главно с развитието на държавните заеми и необходимостта от превръщането на държавните документи за дългове облигациите в предмет на покупко продажба. Силен тласък в развитието на фондовите борси дава зараждането и разширяването на дейността на акционерните дружества, чийто акции стават главен предмет на борсова търговия.

Смята се , че първата фондова борса с международно значение е основана в Антверпен през 1531 година. За нея е била построена специална сграда, на фасадата на която е била написана знаменита фраза:


In usum nogotionorum cujuscunque nationis as linguae ! За търговци от всички страни и говорещи на различни езици !


По-късно се откриват борси и в много други страни и градове:

Лондон 1554 год.; Амстердам 1688 год.; през периода 1605 1635 год. се откриват борси в Хамбург, Франкфурт на Майн и други германски градове; Париж 1711 год.; Берлин 1760 год.и други. Откриват се и нови борси Швейцария 1850 год.; Япония 1878 год и т.н. Значението на борсите през отделните исторически периоди и било различно. С изграждането на Нидерландсдко Остидийската компания през 1602 година , Амстердамската борса става най-важната в света, но по-късно започва да доминира Лондонската борса, а днес Нюйоркската и Токийските борси.

Името Борса произхожда от фамилията Van der Burse от град Брюге / Финландия /, в къщата на които са се събирали търговците и банкерите на града, за да извършват своите парични, стокови и транспортни сделки. Гербът на тази фамилия е представлявал три кесии / bordes / , от където и самата къща се е нарекла Бурса , а по-късно Борса .

Днес няма страна с развита пазарна икономика, която да няма фондова борса. У нас до 1948 год. също е имало фондова борса, но тя е била закрита и ликвидирана. Днес отново съществува фондова борса в град София

Московска фондова борса и облигации facebook image
Публикувано от: Kiril Plamenov

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.