Начало на реферати

Морски дракон


МОРСКИ ДРАКОН

Гръбначни животни/РибиМного риби имат по кожата си и по някои лъчи на перките отровни жлези. Най-отровна сред рибите в Европа, и в България е морският дракон. Отровните му жлези са разположени в основата на големите остри шипове на хрилните каналчета и на лъчите на първата гръбна перка. Убождането с тях причинява силно възпаление, съпроводено с остра и продължителна болка, но за разлика от убождането на други видове морски дракони, не е смъртоносно.

Тялото на морския дракон е източено, клиновидно. Окраската му е зеленикаво-кафява или бледооранджева. Главата е странично сплесната, муцуната заоблена, устата голяма, с няколко реда зъби. Първата гръбна перка е къса, с черно петно, втората е дълга. Той обитава крайбрежните плитчини и повечето време е зарит в пясъка. Заравя се заднишком чрез вълнообразни движения на аналната перка, така че на повърхността остават само очите му. Те са разположени високо, на челото, и са доближени едно до друго. Това позволява на дракона, без да губи видимост, да изчаква жертвите си в засада. Когато наблизо мине дребна рибка или ракообразно, добре прикритият морски дракон изскача от скривалището си, сграбчва плячката си и отново потъва в пясъка.

Морският дракон се среща навсякъде в плитките крайбрежни води на Черно море. Той е дребна риба. Дължината му е около 35 см., а теглото 200 300 г. Окраската му бежаво-сива с бледи керемиденочервени петна, го маскира сред пясъка на морското дъно.

Скорпената, наричана още скорпид или морски скорпион, също има отровни жлези, но в основата на коремните перки. Най-външните лъчи на коремните перки представляват мощни шипове с по две бразди, по които се стича отровната слуз. Убождането е много болезнено. Скорпената се среща в крайбрежната зона на Черно море на дълбочина до 30 м., сред камъните или заровена в пясъка. Тя има голяма глава, осеяна с кожни шипове и израстъци.

Както много отровни риби морският дракон и скорпената са вкусни и безопасни за ядене, стига да не ги уловите прибързано с ръка и да успеете да се предпазите от убождане с отровните им шипое.

Звездоброецът, наричан още морско биволче, прилича на морския дракон, но има по-голяма и широка глава. Също е дънен обитател, който се заравя в пясъка. Очите му се въртят във всички посоки, както при хамелионите, и подобно на тях има дълъг език. Това е всъщност езикоподобен червен израстък на силно издадената напред долна челюст. Звездоброецът често го размахва над пясъка, за да привлече жертвите си ракообразни и риби, понякога по-едри от самия него. По нашето крайбрежие звездоброецът се среща повсеместно на дълбочина до 20 м.

Еврейското попче е обичаен вид за българското крайбрежие на Черно море. Обитава плитчините, на дълбочина до 20 м. Заравя се в пясъка заднишком с движения на опашната перка. Така се прикрива от врагове или изчаква в засада плячката. Коремните перки на еврейското попче са видоизменени в мустачки и са рацположени почти на брадата

Морски дракон facebook image
Публикувано от: Стоян Матеев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.