Начало на реферати

Молба за приемане в ОДЗ


До Директора

на ОДЗ №

София
МОЛБА


от _______________________________________________________________________________

адрес __________________________________________________________________________

домашен телефон_________________________________________________________
Госпожо Директор,Моля детето ми _____________________________________________________________

родено на _____________________________________________________________________

ЕГН _______________________ да бъде прието в повереното Ви детско заведение.


Майка ___________________________________________________________________________

ЕГН _______________________

Месторабота _________________________________________________________________

Телефон за контакти _____________________________________________________

Баща ____________________________________________________________________________

ЕГН _______________________

Месторабота _________________________________________________________________

Телефон за контакти _____________________________________________________


Брой членове в семейството __________________________________________


_____________2005 г. С Уважение ______________


Молба за приемане в ОДЗ facebook image
Публикувано от: Георги Димитров

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.