Забравена парола?
Начало на реферати

Многоклетъчни животни


колониални едноклетъчни организми, близки с известните колониални камшичести от рода на Волвокс. Хекел изхожда от данните на ембриологията, според която от еднослойната бластула на многоклетъчните животни чрез инвагинация се получава двуслойна гаструла, от която по-нататък се развива цялостен многоклетъчен организъм. Този хипотетичен и примитивен многослоен организъм Хекел нарекъл гастрея. По този начин той приема, че са произлезли низшите двуслойни многоклетъчни животни гъби и хидрозои, гастралната празнина на които е получена в резултат на инвагинация на еднослойни едноклетъчни колонии. Гастрейната хипотеза на Хекел се приема от голям брой зоолози.

Друга широко популярна хипотеза за произхода на многоклетъчните животни е хипотезата на Мечников. Той е установил, че при най-низшите многоклетъчни вторият зародишен пласт се образува не чрез инвагинация, а чрез имиграция на клетки на бластулата в бластоцела. Според Мечников този начин на образуване на втори зародишен пласт е по-първичен, отколкото образуването му чрез инвагинация. Подобно на Хекел и той приема, 4е низшите многоклетъ4ни животни произлизат от колониални камшичести организми. Тъй като имигриралите клетки във вътрешността на бластулата, които по-късно образуват втория зародишен пласт ендодермата, са имали способност за вътреклетъчно смилане и хранене, Мечников е нарекъл тази хипотетична преходна стадия на многоклетъчните животни фагоцитела.

И според двете изложени схващания за произхода на многоклетъчните животни развитието на двата зародишни пласта външен и вътрешен е решителна предпоставка за превръщането на колониите на камшичестите в цялостен многоклетъчен организъм. При така възникналите двупластни организми двигателните, дихателните и чувствителните функции се поемат от специализирани клетки на ектодермата, а смилателните, половите и в някои случаи екскреторните функции от ендодермата.

Друга хипотеза е тази на Иеринг Хаджи. Според нея многоклетъчните животни са произлезли от сложно устроени многоядрени инфузории чрез полимеризация на клетъчните органели и по-сетнешна целуларизация на тялото им. Тя се изразява в образуването на нови клетъчни мембрани около всяко 1 от ядрата и клетъчните органели на животните. Според посочената хипотеза от клетъчните органели на инфузориите цитостом, цитофаринкс, пулсиращи вакуоли и др. са произлезли хомологичните органи и системи на многоклетъчните уста, глътка, отделителни органи и др., които изпълняват сходни функции. От процеса конюгация и последващото сливане на мъжките и женските пронуклеуси при тези хипотетични инфузории Иеринг и Хаджи считат, че произлиза копулацията и оплождането при съвременните многоклетъчни животни. По такъв начин са произлезли някои примитивни ресничести плоски червеи, от които по-нататък са се развили всички останали типове и класове съвременни червеи.

Много зоолози днес приемат например, че примитивната група на водните гъби Porifera са произлезли от хипотетични колониални камшичести от разреда Choanoflagellida. Счита се така, защото само при последните представители съществуват своеобразни клетки с цитоплазмени якички, които не се откриват в никоя друга група многоклетъчни животни.

Многоклетъчни животни facebook image
Публикувано от: Красимир Йозов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.