Забравена парола?
Начало на реферати

Мито, видове мита. Митническа тарифа


облагат с вносни мита. Обработените продукти могат да се внасят след като са платени вносните мита за тях;

износ;

временен внос

временен износ.

В) Митническа тарифа - официален държавен или междудържавен интеграционен документ, съдържащ списък на стоки и номиналния размер на митото. Тя включва номенклатурата на стоката, базирана на Конвенцията за хармонизираната система за описване и кодиране на стоките от 1983 г., подписана в рамките на световната митническа организация.

- Видове митнически тарифи:

а) прости/едноколонни - предвиждат прилагането на едно единствено мито, определено за вноса/износа на всяка една от стоките на номенклатурата;

б) сложна - включва 2,3 или повече равнища на митото, отнасящи се към отделни колони. При този вид тарифа за всяка стока размера на митото се диференцира в съответствие изпълнението на условията, предвидени в търговските, митническите и др. споразумения. Те имат основно национален характер. В България с постановление 229 на Министерски съвет от 2001г. бе приета митническа тарифа за 2002г. на Република България. На това основание в страната се въвеждат два инструмента на митническа политика на ЕС:

- комбинирана номенклатура - общите мита, произтичащи от задълженията на България към СТО (Световната Търговска Организация);

- интегрирана митническа тарифа - отразени са решенията, свързани с отделните политики. Включват се и нетарифни мерки, свързани с опазването на околната среда, както и опасните за здравето храни и вещества. На тази основа към Министерството на финансите бе създаден и нов орган - комитет по интегрираните митнически тарифи, който ще разглежда проблеми, свързани с нормативните разпоредби от гледна точка на тарифните и нетарифните мерки в търговията със стоки.

В митническата тарифа за 2002г. е отразено и ревизията в Конвенцията за хармонична система за описание и кодиране на стоките в международната търговия. Тя въвежда единни тарифни номера в международната търговия и се коригира относително рядко. Предпоследната корекция е била през 1996 г.


Мито, видове мита. Митническа тарифа facebook image
Публикувано от: Паскал Господинов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.