Забравена парола?
Начало на реферати

Министерство на Вътрешните работи и управлението на кризи


  1. Министерство на Вътрешните работи и управлението на кризи.


Управлението на кризи и кризисни ситуации с различен характер поставя изключително големи изисквания пред службите и дирекциите на МВР.

Основните структурни звена на МВР имащи отношение към кризите са началниците на териториалните структури и дирекциите на специализираната администрация.

Наличието ма различни служби и дирекции, както и на национални и регионални структури на МВР обуславя и формите и способите на действие и взаимодействие с другите министерства, ведомства и органите на местната администрация и местното самоуправление.

МВР разработва план за действие при кризисни ситуации и кризи, в който са написани правилата на структурите на дирекциите, който е съставна част на общия план за управление на кризи. Тези задачи обхващат само мероприятията възложени със закона и други нормативни актове на МС. В зависимост от спецификата на тези задачи едни служби изпълнява аварийно- спасителни дейности, а други изпълняват осигурителни мероприятия, с които съдействат за бързо и ефективно овладяване на кризисните ситуации и предотвратяването на кризи.

Главния акцент в работа на НСС се поставя върху превантивната дейност, свързана с разкриването на признаци за подготовка на неправомерни действия срещу държавата.

С изпълнение на задълженията си по опазване на реда и сигурността, се задействат условия за разкриване на признаци за възникването и решаването на кризисни обстановки и конфликтни ситуации.

Своевременната оценка на възможните рискове и заплахи и предотвратяването им, биха способствали за изясняването на фактическата обстановка, анализа и прогнозите за развитие на кризите и вземане на оптимални управленски решения.

В процеса на решаването на кризите и провеждането на операции различни от война, НСС организира дейността си за разкриване на разузнавателно информационни действия, тероризма, диверсиите и вредителството, насочени към сриване на готовността на силите и средствата за действие при кризи.

Подготовката и осъществяването на терористични, диверсионни и вредителски действия по време на кризи, са с изключително висока степен на обществена опасност, което определя работата по неутрализирането им като условие за намаляване на вредите от кризите.

Реална заплаха за сигурността на провежданите операции, различни от война и разрешаване на кризи от невоеннен характер са и действията на организираната престъпност, целящи извличането на максимални изгоди от кризисните ситуации.

Особена опасност за провеждана на операции за поддържане на мира, контролиране и охрана на въздушното пространство и защита на корабоплаването и морското пространство представляват действията на международните терористични организации. Последните са представени предимно от ислямски фундаменталистки групировки, чиято главна цел е дестабилизиране и сриване на операциите на формированията на НАТО, ЕС или на страните по програмата ПЗМ и атаки срещу дипломатически служби и други представителства и стратегически обекти.

Организацията на дейността ма МВР за защита на международни формирования и средства на действие на международните терористични организации и съгласуване на съвместни мероприятия със служба Сигурност- ВП и ВКР и службите за сигурност на страните участващи в операциите или на чийто територия се провеждат операциите.

Министерство на Вътрешните работи и управлението на кризи facebook image
Публикувано от: Славчо Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.