Забравена парола?
Начало на реферати

Минерални торове. Фосфатни торове


Растенията получават от почвата хранителни вещества необходими за своя растеж, развитие и плодородие. От въздуха те вземат само въглероден диоксит, който при процеса фотосинтеза се превръща в захариди и полузахариди. Но за изграждане на белтъчни вещества, нукленови киселини и много други вещества необходими за правилнито протичане на биохимичните процеси са необходими елементите N, P, K, Ca, Mg, S, Fe и др.Почвата много бързо се изчерпва на тези елементи затова високият добив е немислим без изкуствено подхранване на почвата.

Смята са че най-пълноценни и универсални са естествените органични торове- оборски тор, птичи тор и др.Те обаче са в твърде ограничено количество и имат много ниско съдържание на необходимите елементи. Оборският тор съдържа 0,5% N, 0,25%P, 0.6%K, 0,2%Ca и др елементи в малко количество. Затова се организира производството на минерални торове.

Производството на минерални торове е клона на химическата индустрия. У нас заводи за минерални торове има в Димитровград, край Стара Загора, Враца и Девня. В нашите заводи се праоизвеждат Азотни торове, Фосфорни торове и Карбомид. Голямо значение се отдава на Суперфосфатните торове произвеждани в заводите в Девня.

Един от основните торове подходящ за торене на кисели почви е Амониевият сулфат. Той съдържа 20,5-21% азот в амониева форма. Подходящ сущо така и за торене на почви с високо съдързание на карбонати и за отглездане на ориз, защото не се измива от вода. Внася се предсеидбено.

Прекомерното използване на Амониев сулфат или недостига му оказват влияние върху растенията. При прекомерно торене с този тор растенията са податливи на болести. А при недостиг на Амониев сулфат листата на растенията губяр заления си цвят и пожълтяват от по старите към по младите като по-младите листа не достигат крайните си размери. Клончетата на растенията почервеняват и се забавя рястежа. Плодовете остават дребни, озряват рано и падат преждевременно.

Друг сулфатен тор това е Калиевият сулфат.Той бива два вида гранулат и праховиден. Калиевият сулфат влияе върху качеството на продукцията и повишава устойчивоста на растенията към заболявания и неблагоприятни климатични условия. Подходящ е за всички типове почви и видове култури.С предимство се прилага в оранжерийното произвоство на картофи и цвекло. При недостиг на калиев сулфат се наблюдава характерната наркоза на листата, най-много при овощните дървета и ягодите. В началото се появяват кафяви ивици по краищата на листата, които след това изгарят. При калиево гладуване се задържат много плодни пъпки, които нормално цъфтят и се развиват, но плодовете остават дребни поради общото отслабване на дървото.При калиеволюбивите растения недостига на калиев сулфат се проявява в по- висока степен появяват се петна по плодовете.

Минерални торове. Фосфатни торове facebook image
Публикувано от: Ангел Иванов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.