Начало на реферати

Микенски куполни гробници


Едни от най колосалните паметници на микенската архитектура запазили се до наши дни са Куполните гробници. Със своята величественост и монументалност те будят възхищение и удивление във всеки дръзнал да се докосне до тях. Гробни съоражения като “Съкровищницата на Атрей” и “Гробницата на Клитемнестра” са нарицателно за достигнатото високо техническо ниво на ахейската цивилизация, като “Съкровищницата на Атрей” е най-голямата куполна постройка в древноста преди построяването на римския Пантеон през II в от н.е.


В този реферат ще разгледаме обстойно куполните гробници и въпросите за интерпретацията им . Няма да се спрем единствено и само на техния архитектурен ансамбъл, а ще се опитаме да направим цялостен анализ, като обърнем особено внимание на: а)разпространението на тези гробищни съоръжения в егейския свят

б) хронологията на създаване и употреба на толосите в) отношението на ``царските гробници`` към драстичните промени и крахът на ``дворците``в края на бронзовата епоха - и не на последно място г) възстановяването на ритуалите съпътстващи използването им. Преди да започнем изложението трябва да се запознаем с периодизацията и хронологията на епохата за да можем по-лесно да навлезем в проблематиката. Началото на късно хеладския период настъпва някъде към 1550г.пр.Хр и е познат още под името ``ранен дворцов``, което само по себе си говори за наличието вече на първите дворци в Микена (все още не са дворци в смисъла, който влагаме днес). Най-ранните куполни и камерни гробници се появяват през LH IIA (1525-1450BC). Тази дата е синхронна с изригването на вулкана Тера.

Завършения си вид толосите получават едва в следващият период, който се нарича ``дворцов``LH IIIAI (1400-1370BC). Тогава е построена и най-грандиозната гробница - ``Съкровищницата на Атрей``. Ако през ``пред дворцовият`` период все още няма силно изразена централизирана власт ръководена от хегемон то тук вече може да сме сигурни че начело на държавата стои едновластен цар (wanax), за който е и построен този толос. Както ще видим по-долу в текста единствено късните образци на куполните гробници са съдържали единични ``царски`` погребения, а не както в предходната (СБ )- епохата на шахтовите гробници, където са погребвани по няколко индивида през определен интервал от време (най- вероятно управляващата върхушка, или племенни вождове).

Микенски куполни гробници facebook image
Публикувано от: Матей Йорданов

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.