Забравена парола?
Начало на реферати

Методология за разработване на макроикономическа стратегия


Методология за разработване на макроикономическа

стратегия


Предварително условие за разработване на качествена макроикономическа стратегия е познаването на икономиката в качеството и на система нейните елементи, отношения на обуславяне между тези елементи и нейните свойства.

Колкото и важни да са методите за разработката на една стратегия, най-важното е да се познава философията в рамките на, която се използват методите. Не е възможно създаване на качествена стратегия без пълно познаване на ендогенното и екзогенно състояние на икономиката, без познаването на процесите и тенденциите, политическото, икономическото, социалното, технологичното и екологично обкръжение на българската икономика и по-точно без оценка на отражението на тези процеси в икономиката. Невъзможно е това да стане без познаване на логиката на развитие на човека, качеството му на потребител на блага и в същото време създател на блага.

Под качествена стратегия се разбира таз, която е в състояние да направи така, че страната и нейните поданици да им се случва това, което желаят.Основни стъпки в процеса на разработване на макроикономическа

стратегияВъзможностите трябва да се развият съобразно необходимите цели, а не да се приемат за неизменни, при което целите да бъдат зависимата променлива по повод на възможностите.

ПЪРВИ ЕТАП:

-изследване на екзогенната среда в този случай националната икономика се изследва качеството й на елемент на световното стопанство. Това изследване има за задача да разкрие кои глобални събития ще имат влияние върху бъдещето на икономиката на страната. От значение на бъдещето на икономиката са и тези събития ставащи в непосредствена близост до страната (Европа, на Балканите).

От съществено значение е изследването на тенденциите в развитието на световната икономика по отношение на икономическия цикъл. Също толкова важно е изследването върху тенденциите в развитието на технологични цикли, тенденциите в промяната, секторната и отрасловата структура, тенденциите в развитието на пазарите (стокови, капиталови, валутни, трудови, ценни книжа), тенденциите в изменението на цените и

Методология за разработване на макроикономическа  стратегия facebook image
Публикувано от: Исмет Сюлйман

Подобни материалиМетодология за разработване на макроикономическа стратегия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.