Забравена парола?
Начало на реферати

Методическа разработка на урок по Информационни технологии V¶ класМетодическа разработка на урок

по Информационни технологии V класОбобщена тема: Компютърна презентация

Урок: Вмъкване на обект в слайд

Вид на урока : Урок за нови знания

Софтуер: MS Power Point


  1. Цел на урока:


  • Образователни: Да се научат да правят електронни презентация, члез въвеждане на текст, вмъкване на обекти, поставяне на фонове и използване на темплейти и разбира се анимиране на слайда. Тази програма предоставя на учениците да изразят творческото си мислена и да оформят дизайна на слайда си по начин, който им харесва. Освен всичко друго учениците имат възможност да научат някои термини на английски език, тяхното произношение и значение на български, тъй като се работи на софтуер на английски език.

  • Възпитателни: Да се изградят у учениците умение на наблюдателност, концентрация, умения за точност и коректност на дадените за изпълнение задачи по време на урока.


  1. Дидактически принципи:


2.1. Принцип за нагледност:

Материалът в часовете по практика по информатика се представя на учениците чрез проектор, чрез който се прожектира, това което учителят прави на своя компюрър и разбира се това, което учениците трябва да повторят на своите. Учителят първо обяснява съдържанието на задачата, която поставя на учениците, как да стигнат до съответния необходим файл и как да изпълнят заданието, като всичко това се прожектира на дъската и учениците не само слушат, но и виждат това което ще трябва да направят след секунди. Те възприемат не само слухово, но и визуално новата информация, а след това я възпроизвеждат, с което я затвърждават. Учениците са заинтересовани да разбелат и усмислят, това което им се показва на екрана, т.к. ще им се наложи да повторят дусловно същото на своите компютри и въз основа, на което ще бъдат оценени.


2.2. Принцип за съзнателност и активност

Принципа предполага учениците да разбират смисъла на усвояваните нови знания и умения и осъзнават на учебното съдържание, съзнателно и активно да участват в часа, при актуализиране на старите знания. Учителят трябва да може да установи до колко учениците са усвоили новия материал.


2.3. Достъпност:

Важно е да се вземе под внимание възрастта на учениците, тяхната подготвеност по дисциплината от предишни предмети и години, интелектуалното ниво на групата ученици, и материала да им се поднесе по подхподящ, разбираем , достъпен и интересен начин.

Методическа разработка на урок по Информационни технологии  V¶ клас facebook image
Публикувано от: Петър Василев

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.