Забравена парола?
Начало на реферати

Методи на физическото възпитание


МЕТОДИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ

1.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ

Както във всяка наука, така и в теорията на физическото възпитание се използват разнообразни методи, с чиято помощ се реализират задачите на обучението.По своята същност методът означава начинът по който се достига до решаване на конкретни задачи в различните форми на занимания.

Чрез методите се осъществява специфично взаимодействие между възрастния и децата, в резултат на което последните се обогатяват със знания, двигателни умения и навици.

Класификация на методите - в най – общ план методите се разделят на три основни групи:

  1. Методи за осъществяване на двигателна познавателна дейност

  2. Методи за проверка и оценка на придобитите умения и знания

  3. Методи за възпитание

1.1Методи за осъществяване на двигателно-познавателната дейност – това са собствени методи на физическото възпитание ,чрез които се реализира както познавателната и двигателната, така и организационната дейност при изпълнение на двигателните задачи. В зависимост от специфичните особености при реализирането на учебния процес тази група методи се подразделя на три групи, а именно: методи за обучение; методи за организация; методи за физическо натоварване;

Методи за обучение – служат за осъществяване на учебно-познавателния процес по физическо възпитание – обучение на децата в овладяване на определени знания, умения и формиране на отношения.

  • Словесни методи – тези методи спомагат за осмисляне на двигателната дейност и организиране дейността на децата.Чрез тях се предават знания, анализира се и се оценява успеваемостта, ръководи се изпълнението на двигателната дейност, осигурява се ред по време на педагогическите ситуации.Най – често използвани словесни методи са:

Методи на физическото възпитание facebook image
Публикувано от: MARIYA NISTOROVA

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.