Забравена парола?
Начало на реферати

Местни даньци


(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.

W 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.

W 7. Тази наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила след разгласяването й по приетия от общинския съвет начин.

Приложение1

Адреси на касите на общината, в които се заплащат местните данъци и такси :

Име

Адрес

МДТ Сердика

бул. Мария Луиза 88

МДТ Овча купел

бул. Цар Борис III 136

МДТ Възраждане

бул. Константин Величков 61, вх.В

МДТ Оборище

ул. Силистра 8

МДТ Красна поляна

ул. Възкресение 1А

МДТ Илинден

жк Захарна фабрика 51

МДТ Младост

жк Младост 1 бл. 47

МДТ Студентски

жк Студентски град бл. 5

МДТ Искър

бул. Кръстю Пастухов 18

МДТ Банкя

гр. Банкя, ул. Княз Борис 5

МДТ Люлин

жк Люлин III, ул. 309, сграда на социално подпомагане

МДТ Надежда и Връбница

ул. Дравски бой 6

МДТ Средец и Триадица

ул. Гурко12

МДТ Лозенец

бул. Васил Левски 2

МДТ Изгрев

ул. Чехов 16А

МДТ Слатина

ул. Шипченски проход 67

МДТ Красно село

бул. Цар Борис III 124

МДТ Подуяне

ул. Плакалница 51

МДТ Кремиковци

кв. Ботунец

МДТ Нови Искър

гр. Нови Искър, Битов комбинат

МДТ Витоша

бул. Цар Борис III 215, ет. 11

МДТ Панчарево

с. Панчарево, бул. Самоковско шосе 15

Банкови сметки на съответния отдел МДТ по местонахождение на имота:

Отдел МДТ

ВIС код на
ОБЩИНСКА
БАНКА АД

IBAN за приходи

ОТДЕЛ ОБОРИЩЕ

SOMBBGSF

BG 24 SOMB 9130 84 134430 44

ОТДЕЛ "СЕРДИКА"

SOMBBGSF

BG 40 SOMB 9130 84 134431 44

ОТДЕЛ "НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА"

SOMBBGSF

BG 70 SOMB 9130 84 275774 44

ОТДЕЛ "ВИТОША"

SOMBBGSF

BG 54 SOMB 9130 84 275773 44

ОТДЕЛ "НОВИ ИСКЪР"

SOMBBGSF

BG 38 SOMB 9130 84 275772 44

ОТДЕЛ "КРАСНА ПОЛЯНА"

SOMBBGSF

BG 20 SOMB 9130 84 011361 44

ОТДЕЛ "ИЛИНДЕН"

SOMBBGSF

BG 36 SOMB 9130 84 011362 44

ОТДЕЛ "БАНКЯ"

SOMBBGSF

BG 52 SOMB 9130 84 011363 44

ОТДЕЛ "ПОДУЯНЕ"

SOMBBGSF

BG 56 SOMB 9130 84 134432 44

ОТДЕЛ "КРЕМИКОВЦИ"

SOMBBGSF

BG 72 SOMB 9130 84 134433 44

ОТДЕЛ "КРАСНО СЕЛО"

SOMBBGSF

BG 37 SOMB 9130 84 275778 44

ОТДЕЛ "ОВЧА КУПЕЛ"

SOMBBGSF

BG 22 SOMB 9130 84 275771 44

ОТДЕЛ "МЛАДОСТ"

SOMBBGSF

BG 73 SOMB 9130 84 113378 44

ОТДЕЛ "СТУДЕНТСКА"

SOMBBGSF

BG 89 SOMB 9130 84 113379 44

ОТДЕЛ "ИЗГРЕВ"

SOMBBGSF

BG 08 SOMB 9130 84 113380 44

ОТДЕЛ "СЛАТИНА"

SOMBBGSF

BG 69 SOMB 9130 84 385099 44

ОТДЕЛ "ИСКЪР"

SOMBBGSF

BG 24 SOMB 9130 84 113381 44

ОТДЕЛ "ПАНЧАРЕВО"

SOMBBGSF

BG 74 SOMB 9130 84 218811 44

ОТДЕЛ "ТРИАДИЦА И СРЕДЕЦ"

SOMBBGSF

BG 21 SOMB 9130 84 275777 44

ОТДЕЛ "ЛОЗЕНЕЦ"

SOMBBGSF

BG 05 SOMB 9130 84 275776 44

ОТДЕЛ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

SOMBBGSF

BG 86 SOMB 9130 84 275775 44

ОТДЕЛ "ЛЮЛИН"

SOMBBGSF

BG 68 SOMB 9130 84 011364 44

Приложение 2 към чл.50.

Зони¶-ва


Лозенец, Възраждане, Триадица, Оборище, Средец и Сердика


¶¶-ра


Изгрев, Слатина, Красно село


¶¶¶-та


Студентска, Младост, Надежда, Искър, Витоша, Люлин, Илинден, Красна поляна, Овча купел, Връбница, Подуяне


¶V-та


Нови Искър, Кремиковци, Банкя Панчарево и всички села към Столична общинаПриложение 3 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентни дейности
¶ зона
¶¶ зона
... зона
... зона

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи данъкът се определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди

250


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

250лв

200лв

75лв

25лв


2. Заведения за хранене и развлеченияданъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

12 звезди

35


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

25лв

15лв

5лв

1лв

3 звезди

60


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

60лв

30лв

10лв

6лв

б) заведения за бързо обслужване:

12 звезди

20


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

20лв

8лв

2лв

1лв

3 звезди

35


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

35лв

20лв

6лв

3лв

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква е:

12 звезди

20


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

20лв

8лв

2лв

1лв

3 звезди

35


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

35лв

20лв

6лв

2лв

г) кафе-сладкарници

12 звезди

20


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

20лв

8лв

2лв

1лв

3 звезди

50


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

50лв

20лв

6лв

3лв

д) барове:

дневни:

1,2 звезди

50


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

50лв

30лв

10лв

3лв

3 звезди

84


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

84лв

52лв

24лв

10лв


нощни:

1,2 звезди

563


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

63лв

39лв

14лв

5лв

3 звезди

98


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

98лв

65лв

36лв

20лв


е) бюфети, каравани и павилиони за обект:

500


¶¶

¶¶¶

¶V

лв за кв.м

500лв

300лв

100лв

75лв

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта данъкът се определя за 1кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

V зона

лв за кв.м

20лв

16лв

11лв

6лв


4. Платени паркинги данъкът се определя за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.


¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

V зона

лв за кв.м

200лв

150лв

100лв

5лв


5. Дърводелски услуги данъкът се определя в размер на 780 лв.6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги данъкът се определя в размер на 840лв..


7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали данъкът се определя в размер на 2500лв:


8.Обущарски и шапкарски услуги данъкът се определя в размер на 120 лв.


9. Металообработващи услугиданъкът се определя в размер на 910 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:


¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

¶V зона

лв за кв.м

840лв

560лв

350лв

210лв


11. Машинописни и/или копирни услуги данъкът се определя в размер на 594 лв. на брой устройство според местонахождението на обекта.


¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

¶V зона

лв за кв.м

594лв

528лв

462лв

396лв

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.


¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

¶V зона

лв за кв.м

900лв

630лв

540лв

450лв

13. Маникюр, педикюр данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.


¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

¶V зона

лв за кв.м

420лв

350лв

280лв

210лв

14. Часовникарски услуги данъкът се определя в размер на 390 лв.


15. Тапицерски услуги данъкът се определя в размер на 520 лв.


16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми данъкът се определя в размер на 1200 лв. според местонахождението на обекта:


17.Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства данъкът се определя в размер на 1900лв.


18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации данъкът се определя в размер на 560 лв..


19.Стъкларски услуги данъкът се определя в размер на 700 лв.


20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти данъкът се определя в размер на 980 лв.


21.Отдаване на видеокасети под наем данъкът се определя в размер на 3250 лв.


22.Компаньонки и компаньони данъкът се определя в размер на 6440 лв.


23. Масажистки и масажисти данъкът се определя в размер на 1680 лв.


24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти данъкът се определя в размер на 5600 лв.


25. Фотографски услуги данъкът се определя в размер на 1040 лв.


26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти данъкът се определя в размер на 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда данъкът се определя според местонахождението на обекта.


¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

¶V зона

лв за кв.м

420лв

350лв

310лв

280лв

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини данъкът се определя в размер на 198 лв..


29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги данъкът се определя в размер на 98 лв.


30. Заложни къщи данъкът се определя в размер 28000 лв.


31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература данъкът се определя според местонахождението на обекта.


¶ зона

¶¶ зона

¶¶¶ зона

¶V зона

лв за кв.м

260лв

195лв

130лв

104лв

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) данъкът се определя в размер на 1300 лв.


33. Игри с развлекателен или спортен характер данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение е 198 лв.


б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 26 лв.


в) За зали за боулинг и кегелбан данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв., и билярд данъкът за маса е в размер на 140 лв.


34.Фитнес центрове и спортни зали данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м. - 4 лв.

и за един фитнес уред - 840 лв.


35.Химическо чистене, пране и гладене данъкът се определя в размер на 440 лв. на брой съоръжения:


36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно . данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.


б) За мелници за фураж стационарни данъкът се определя в размер на 600 лв.


37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

750 лв. на брой


б) лодки

450 лв. на брой


в) яхти

900 лв. на брой


г) джетове

900 лв. на брой


д) влакчета

30 лв. на място


е) файтони

75 лв. на място


ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой оборудване


з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване


и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на място


к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой


л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище


38. Обучение на водачи на моторни превозни средства данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а)мотопеди, мотоциклети

475 лв.


б)другиМПС

950 лв.


39. Услуги Пътна помощ на пътни превозни средства данъкът се определя в размер на 2000лв. за брой моторно превозно средство.


40. Услуги със земеделска и горска техникаданъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн 330 лв.


б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини 110 лв.


в) прикачни, навесни и стационарни машини 11 лв.* При необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по групи населени места

Местни даньци facebook image
Публикувано от: Митко Тодоров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.