Забравена парола?
Начало на реферати

Мениджмънт. Развитие на мениджмънта като учебна дисциплина


Мениджмънт ,защо трябва да изучаваме мениджмънта. Развитие на мениджмънта като учебна дисциплина


Процес при който един или повече индивиди координират дейността на останалите с цел постигане на резултати,които е невъзможно да бъдат постигнати по-отделно.

1.Задача на мениджмънта е да направи хората по-производителни.За да бъде постигнато високо ниво на производителност и качество много важно място в добрия мениджмънт заемат добронамереността в управлението и съвместната работа на персонала.Добрият мединжър трябва да има добри комуникационни способности и дарбата да формира ценности и добронамереност и което е по-важно да умее да накара хората да изпълняват задачите.Или най-малко 2 неща трябва да се запомнят:

-това,че добрите мениджъри се стремят да направят подчинените си по-продуктивни и че те притежават дарбата да вдъхновяват хората.За да бъде на ниво производството,определена организация или фирма,то мениджъра трябва да е на високо ниво.

-Мениджърите са нужни във всяка професия.

2.Защо се изучава мениджмънта-важно е заради 2 причини:

-развитието на нашето общество е поставено в зависимост от специализираните институции които произвеждат стоки,от които се нуждае самото общество.Те се направляват и управляват от решенията на един или няколко индивиди.Мениджърите са хора които разпределят ресурсите на обществото за постигане на различни конкуриращи се цели.Мениджърите имат способността да създават опасни или безопасни продукти.Те определят условията при които се получават работа,доходи,стоки,услуги и др.Трудно е да се намери човек,който самият да не е мениджър или да не зависи от мениджър.

Бъдещото развитие на страните членки на ЕС изцяло зависи от мениджърите или от управлението на производителността ,от уменето им да се приспособяват към околната среда и др.Българските производители трябва да превъзхождат конкурентите си със способността си да управляват,да обновяват и изобретателността на работниците.

3.Развитие на Мениджмънта като учебна дисциплина,както увеличаване на броя на различните организации,така и нарастването на икон.са относително нови явления в историята,поради това е ново изучаването на маркетинга.Мнозина от започналите първи да изъчават са били практикуващи мениджъри и се опитаха да обобщят принципите,които могат да се използват в подобна ситуация.Има и друга категория хора,които имат интерес към мениджмънта от научна гледна точка.Тяхната цел е да обяснят научно тази практика.Не е никак лесно да се направи ясна класификация на различни гл.т.по отношение на мениджмънта.В практиката има доста различни подходи и гледни точки.Всеки един от тях може да е полезен и приложим.Например управленската теория,която поставя ударението в/у удовлетворението на работниците от тяхната работа ще е полезна ,когато се решава проблемът с по-високата производителност на труда,отколкот когато се решава проблемът за спада в производството.

ОСновните теории на мениджмънта трябва да се познават ,поради факта че няма универсално приет подход на мениджмънта при различните ситуации.Три са най-разпространените подходи към мениджмънта-класически,поведенчески и подходът на научния маркетинг.Всеки нов подход е добавил нови знания към предишните.Заедно с това всеки подход е имал самостоятелна еволюция.Всеки подход е показателен за това,че мениджърите могат да се различават в разнообразните по вид фирми.

Мениджърите могат да създават възможности за персонала точно да оценяват резултатите от производството.

Мениджмънт. Развитие на мениджмънта като учебна дисциплина facebook image
Публикувано от: Стоянка Димитрова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.