Начало на реферати

Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите


ITU-T се занимава с изследвния и разработка на препоръки по технически експлоатационни и тарифни проблеми(без радио-и телевизионното разпръскване),сварзани всички услуги,упоменати по-горе.За целта се организират работни групи в които участват едни от най-добрите световни специалисти,използват се най-добрите лаборатории.Макар документите да се наричат препоръки,те практически се спазват от всички комуникацион-ни фирми и пощенски администрации в света.По аналогичен начин работи и ITU-R,

който координира използването на радиочестотите,радио-и телевизионното разпъскване.ITU-R е разделил света на три реиона:

- първи регион:Европа,Близкия и Средния Изток,бившите Съветски държави и Африка;

- втори регион:Северна и Южна Америка;

- трети регион: Далечния Изток,Австралия и Нова Зеландия.

Вътре в тези региони за регулирането на честотите,които са твърде ограничен природен ресурс,отговарят националните ведомства,у нас Комисията за регулиране на съобщенията(КРС).

Международната организация по стандартизацията(International Standarts Organization-ISO) е неправителствена организация,работеща на доброволни начала.ISO е всемирно обединение на национални органи по стандартизация с щаб-квартира в Женева.Основана през1947 г. и има 130 члена от национални организации по стандартизация,2550 технически комитета и работни групи.

Названието на организацията има и втори смисъл,който е етимологично сварзан с гръцкото isos-равен,еднакъв(изотермичен,изометричен,изопараметричен)смисъл на стандартизация.

Европейският телекомуникационен стандартизационен институт(European Telekommunication Standarts Institute-ETSI)има 730 члена(държавни организации,производители на апаратура,оператори на телекомуникационни мрежи и услуги и др.) от 51 страни.Основан е през 1988 г. и работи в сътрудничество с ITU.Създава стандарти по телекомуникации за Европейския общ пазар.

Аналогични организации има и в Америка:ANSI(American National Standarts Institute),TIA Telecomunications Industry Association) и др.

Естествено посочените дотук не са всички международни организации причастни към телекомуникациите.От съществено значение за предназначението и ефективността им е съгласуваността в тяхната работа,поради което те си сатрудничат.

Международни организации и международни норми в областта на телекомуникациите facebook image
Публикувано от: Слави Ганев

Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.