Начало на реферати

Медико-социални проблеми на деца и младежи по отношение на здравето


4.4 Видове заведения за социални услуги

- дневни домове

- домашен социален патронаж

- центрове за социална рехабилитация и интеграция

- домове за деца или възрастни с умствени затруднения

- социално учебно-професионални заведения

5. Хипотези и препоръки

6. Използвана литература
Медико-социални проблеми на деца и младежи по отношение на здравето facebook image
Публикувано от: ИВАН ДИМИТРОВ

Профил на социалната роля учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.