Забравена парола?
Начало на реферати

МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЖАНРОВЕ


МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЖАНРОВЕ

Медиите като част от обществения живот съществуват с основната задача да предоставят информация. Информацията може да бъде от най-различен характер - научна, културна, спортна, актуална, свързана с политиката, за известни личности и разбира се много други. Медиите отразяват най-често актуални въпроси и проблеми на обществото. Често обаче биват представяни и образи на различни обществено значими фигури. В обобщение може да се каже, че медиите са онези сили, които поставят една личност в центъра на общественото внимание насочвайки светлината на прожекторите към нея или развенчават със същата бързина, с която възвеличават образа на значима за обществото личност. Те правят това посредством изразните средства, въплътени в различните журналистически жанрове.

Медия (media) от латински е носител. От своя страна Mass Media е само едно от словообразуванията; средства за масова информация.

Средствата за масова информация или още масмедиите е термин, който е използан да означи като клас, частта от медията специфично обърната към широката аудитория. Терминът масмедия е въведен през 20-те години на XX-ти век. Те са: Печатът: вестници и списания; Радио и Телевизия; Информационните агенции; Интернет: Интернет-изданията, Блоговете.

Вестникът е издание съдържащо новини, информация и реклами. Може да обхваща въпроси от по-общ или специализиран характер и се публикува всекидневно или седмично. Вестникът е първото модерно средство за масова информация, XVII век в Европа съдържащ новини, оформени в различен тип статии, често придружени с илюстрации и снимки.Навлиза повече през XX век. Информацията във вестника е по-злободневна,но за разлика от електронните медии (радио, телевизия, интернет), тя има специфични ограничения, налагани от времето за подготовка.

Списанието е периодично печатно издание. Както вестниците, то обикновено е адресирано до определена група читатели и формира тяхното мнение. За разлика от вестниците обикновено има по-малък формат, по-голям обем, и е по-необвързано с ежедневието съдържание, по-обширни и задълбочени материали и по-рядка честота на излизане.

Телевизията и радиото рожба на XX век . Радиото, както и телевизията има редица функции в съвременния свят, които не се свеждат само до обществено осведомяване, но и средство за формиране на общественото мнение, и изграждане на медийни образи. Телевизията е едно от основните средства за масова информация. Интернет 21 век,глобалното пространство, което вече не просто отразява новините, а ако мога така да кажа те се случват там,новините обикалят света за минути.

Публицистиката разглежда проблеми с актуални събития и личности и означава обширна обществествено-политическа дейност, при която се използват разнообразни песни средства за въздействие върху общественото мнение.

Журналистиката е събирането, анализирането и изнасянето в публичното пространство на информация за актуални събития, личности и тенденции или литературна работа по написването, редактирането, подбора и оценката на материали за вестници, списания, бюлетини на телеграфни агенции, радиото и телевизията; съвкупност от всички периодични издания в дадена страна; медиите; има 7 основни журналистически правила и въпроси:

  1. Какво е станало?

  2. Кога е станало?

  3. Къде е станало?

  4. При какви обстоятелства е станало?

  5. Защо е станало?

  6. Кой е направил това, което е станало?

  7. Какво е значението на това, което е станало и в чий интерес е то?

Според медията, в която журналистите упражняват своята професия, журналистиката може да бъде радио, телевизионна, вестникарска, електронна, със съответните специфика. Според темите, с които се занимава, журналистиката може да бъде разследваща, културна, спортна, парламентарна, криминална и други. Журналистиката има свои жанрове като: портрет; очерк; репортаж; обзорна статия; коментар; памфлет; фейлетон, които по-често се отнасят повече към литературните жанрове); интервю;

МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ЖАНРОВЕ facebook image
Публикувано от: Минка Георгиева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.