Начало на реферати

Медицинска физика  1. здравето на човека (примери: Цветелина Шаламанова, Михаела Иванова, д-р Любина. Веселинова – ВМА, Любомир Трайков – МУ, Маргарита Кузманова – СУ “Св. Климент Охридски”, специалисти от Техническия университет-София); увеличен е интересът към магистърската степен на университетско образование по медицинска физика, както и за СДО по медицинска санитарна физика.

  2. o С участието на Отдела се разработват програми и проекти за опазване на здравето на населението от вредното действие на физични фактори. Част от тези програми са международни и се финансират от НАТО, WHO.

Друго направление за работа на медицинските физици е медицинската климатология. Тя е раздел от медицината за приложение на природните физични фактори за профилактика, лечение и възстановяване. Нейната история е от много стари времена, когато жизненият опит насочвал хората да използват за лечебни цели заобикалящите ги природни фактори, например слънчевите лъчи и морските вълни. Модерните имена на лечебното приложение на тези два фактора са климатолечение и таласотерапия.

Развитието на медицинската климатология в България започва от 1949 година със създаването по инициатива на метеоролога акад. Любомир Кръстанов на Сектор по хуманна биоклиматология към Научноизследователския институт по хидрология и метеорология. Няколко години по-късно е разкрит и Кабинет по медицинска климатология към Научноизследователския институт по курортология и физиотерапия (НИИКФ) в Овча Купел. Пионери в биоклиматичните научни изследвания в този ранен период са д-р Иван Боров, Васил Маринов, Киро Киров и Вера Петканчин. През 1961 година в НИИКФ е сформирана Секция по медицинска климатология с ръководител Васил Маринов, в състава на която първоначално влизат двама научни сътрудници – физиците Василка Часовникарова и Георги Петрунов и лекарите д-р Иван Ангелов и д-р Тодор Карагеоргиев. За развиване на широкоспектърна научноприложна дейност през следващите години се създават единствените в страната планински научноизследователски и лечебно-профилактични бази в Рила – в местностите “Куртови ливади” (1870 м.н.в.) и “Саръгьолска поляна” (2000 м.н.в.) (съвместно с Кожна клиника към Медицинския университет в София). Сътрудничеството със Санаторно-курортния отдел на Министерството на здравеопазването (МЗ) дава възможност за използване за научна цел и на редица санаториални заведения на МЗ във Велинград, Сандански, Мелник, Карловското село Баня, Варна и др.

В базата “Куртови ливади” е разкрита метеорологична станция за непрекъснато автоматично измерване и регистриране на основните физични фактори на въздуха, на неговата йонизация и на спектралния състав на ултравиолетовата слънчева радиация. Организирана е и

Медицинска  физика facebook image
Публикувано от: Стоян Матеев

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.