Начало на реферати

Материални запаси


такова равнище на запаса, при което непрекъснатостта на потреблението се осигурява с минимален запас.

Подходите за управление на запасите се разглеждат от гледна точка на:

 1. търсенето заивисимо или независимо

 2. адаптивността към измененията в търсенето

- системи с избутване, основават се на прогнози на търсенето

- системи с изтегляне, основават се на реалното търсене, поръчки

 1. броя на складовете (звената, които обхващат):

- един склад управление на входа, управление на изхода, управление на входа и изхода

- няколко взаимодействащи си складове паралелни, последователни, паралелно-последователни


Основни модели за управление на запасите при независимо търсене. В този случай има един склад, при който се управлява входа (т.е. попълването на запасите). Целта е да се управлява попълването на запасите по начин, по който да бъде обезпечено с минимални разходи по формиране и поддържане на запасите. Съществуват два основни въпроса: колко и кога да се поръча.


Системи за управление на запасите - управляващи параметри, сравнителен анализ. Методи и модели за определяне на параметрите на "системата с точка на поръчване" и "системата с периодична проверка".


Системите за УЗ са съвкупност от правила, които дават отговор на двата въпроса: кога и колко да се поръча. Системите за управление на запасите биват:

 • система с точка на поръчване ( с непрекъсната проверка)

 • система с периодична проверка

 • хибридна система

Системата с точка на поръчване е двубункерна система и има фиксиран обем на поръчка. Управляващи параметри тук са:

 • Q=const (обем на проъчката)

 • Rop = const (точка на поръчване)

 • Lt време за изпълнение на поръчката, неуправляема величина

Система с периодична проверка Управляващи параметри тук са:

 • M=const максимален запас

 • T=const период между проверките

 • Q=M-It величина на поръчката, варира

 • It величина на запаса в момента на проверката

Материални запаси facebook image
Публикувано от: Ваня Станева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.