Начало на реферати

Математическо представяне на биохимичните процеси


клетки отделят СО2, който се отвежда от биореактора заедно с инертния въздух и излишния кислород. Освен това през въздушно-циркулационната система се осигурява нужното налягане в съда, което е необходимо условие за поддържане на стерилността на процеса.

Температурата и рН на културалната среда са променливи параметри, защото ферментационните процеси са съпроводени с отделяне (екзотермични) или с поглъщане (ендотермични) на топлина, като подкиселяване или алкализиране е възможно и в един и същи процес. Тези параметри трябва да се поддържат в строго определени граници, защото някои микроорганизми са твърде чувствителни към резки промени на температурата или на рН.

Обикновено ферментационният съд е термично изолиран, за да се намалят топлинните загуби, а топло- и масообменните характеристики се осигуряват от различни по вид турбинни бъркачки и отбойници, монтирани по подходящ начин съответно върху разбъркващия вал и вътрешните стени на съда. Бъркачката се задвижва от електродвигател (разположен под или над съда), като при лабораторните и пилотните биореактори най-често се използва постояннотоково електрозадвижване. С това се цели по-просто управление в широки граници на оборотите на разбъркване.

Обемът на работния съд при лабораторните биореактори е най-често от 0,5 до 10§15l, а при пилотните ферментационни инсталации е в границите от 40§50 до 2000§30001, но в промишлени условия се използват и полупромишлени пилотни биореактори с обеми и над 10 m3 . Например стандартната гама от пилотни биореактори на швейцарската фирма Giovanola включва следните обеми: 40, 80, 100, 150, 300, 450, 750, 1500, 3000 1.

Освен работния съд (биореактор) пилотните ферментационни инсталации включват обикновено и някои допълнителни съдове: за хранителни среди (за подхранване по време на процеса), за подготвителните операции (например стерилизация на хранителните среди), за съхраняване на необходимите за регулирането на рН киселина и/или основа, за пеногасител и др. Всички съдове и присъединителни линии се изработват от висококачествени неръждаеми стомани, люковете и наблюдателните отвори - от термоустойчиви стъкла, уплътненията за гарантиране на херметичност - от тефлон, силикон и други топлоустойчиви и химически устойчиви материали. Много важно е и изпълнението на различните заваръчни шевове. Конструирането на нови типове и видове биореактори е едно перспективно направление, при което като задължително условие трябва да се отчитат изискванията на системите за тяхното управление.


1.3.Общи свойства на биотехнологичните обекти за изследване

Математическо представяне на биохимичните процеси facebook image

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.