Начало на реферати

Математическо представяне на биохимичните процеси


стерилност (при преобладаващата част от биотехнологичните процеси) с цел развитието на строго определен вид микроорганизми.

Познати са различни видове и типове биореактори [7,8], като засега няма единна класификация. Преобладаващите принципи при повечето от известните класификации исторически са заимствани от теорията на химическите реактори и най-често се основават на конструктивните признаци или на начините за въвеждане на енергията, при което често не се отчитат специфичните особености на БТП (например морфофизиологичните).

В практиката най-разпространени са биореакторите за дълбочинно култивиране с механично разбъркване, чрез което се осигурява хомогенност на култивираната среда и съответните условия за топло- и масообмен. По един от съществените за тяхната автоматизация признаци - обем на работния съд, биореакторите се делят на лабораторни, пилотни и промишлени. Тази класификация не трябва да се абсолютизира, защото се среща и терминология като пилотни лабораторни и пилотни промишлени ферментатори, но тя е важна с оглед функционалната и техническата структура на системата за управление.

Лабораторните биореактори са предназначени за научни изследвания в началните фази при отработването на нови БТП. Те са с малък обем (осигурява се икономичност), опростена и евтина конструкция, често имат прозрачна стъклена част (от термоустойчиво стъкло), просто обслужване и работят в нормални лабораторни условия.

Промишлените биореактори са с обем от няколко десетки до стотици (а в някои производства и няколко хиляди) кубически метра и обикновено са предназначени за конкретен БТП, поради което са съоръжени със строго определено и рядко променящо се допълнително оборудване. Това са скъпи съоръжения, които имат строго определен цикъл и план за работа.

Класът на пилотните биореактори се е оформил като междинен между лабораторните и промишлените. Те наподобяват промишлените, но по-малките им размери позволяват да се използват като изследователски (в съответните лабораторни халета) за решаването на проблемите на мащабния преход. Най-подходящи са при изпитването и внедряването на нови методи и системи за автоматично управление. Напоследък този тип биореактори придобива все по-голямо значение.

Повечето от изследователските лабораторни и пилотни биореактори са пригодени за работа в периодичен и полупериодичен, а в някои случаи и за непрекъснат режим на работа. По време на ферментационния процес в биореактора се добавят хранителни вещества, киселина и/или основа за поддържане на рН в определени граници, а в някои случаи и пеногасителен реагент, за да се предотврати образуването на пяна. При аеробните ферментационни процеси в биореактора се подава и въздух, който се разтваря в културалната среда, като не трябва да се допуска концентрацията на кислорода да спадне под определена стойност. Живите

Математическо представяне на биохимичните процеси facebook image

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.