Начало на реферати

Математическо представяне на биохимичните процеси


използването на биотехнологични процеси за разграждане на органична материя и получаване на биогаз. Целта на настоящата разработка е изследването на биотехнологични процеси, описани с математически модели от втори и пети ред, предназначени за разграждане на органична материя и имат двоен ефект: получаване на енергия и пречистване от замърсяваща органика. За изпълнението на така поставената цел е необходимо да се изпълнят следните задачи:
  1. Проучване на методите за разграждане на органична материя.

  2. Проучване на процесите за разграждане на органична материя и тяхното математическо описание.

  3. Симулиране и изследване на моделите на биотехнологични процеси от втори и пети ред.

  4. Реализиране на управление на процеса на модел от втори ред посредством регулатор от класическите.

  5. Проучване на изкуствени невронни мрежи и тяхното приложение при анализ и управление на биотехнологични процеси.

  6. Реализиране на многомерно управление на биотехнологичния процес, описан с модел от пети ред, посредством изкуствени невронни мрежи.22


Математическо представяне на биохимичните процеси facebook image

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.