Начало на реферати

Математическо представяне на биохимичните процеси


1.7.2. Модел, основаващ се на тристъпална реакционна схема, който включва пет нелинейни диференциални уравнения


(1.4)

където:

S0 -концентрацията на биодеградируема органика на входа в (мг/л);

S1 - концентрацията на субстрат за ацидогенните бактерии в (мг/л);

S2 - концентрацията на субстрат за метаногенните бактерии в (мг/л);

Х1 -концентрацията на ацидогенните бактерии в (мг/л);

Х2 - концентрацията на метаногенните бактерии в (мг/л);

Q - дебит на биогаз в (литри за ден);

S0i- концентрацията на обща органика на входа в (г/л);

D - скорост нa разреждане в (ден -1);

k1 - коефициент на отмиране на ацидогенните бактерии в (ден );

ks1, ks2 - коефициенти на насищане в (г/л);

1 -специфична скорост на растеж на ацидогенните бактерии в (ден -1);

k2 - коефициент на отмиране на метаногенните бактерии в (ден -1);

2 - специфична скорост на растеж на метаногенните бактерии в (ден -1);

1max - максимална специфична скорост на растеж на ацидогенните бактерии в (ден -1);

2max - максимална специфична скорост на растеж на метаногенните бактерии в (ден -1);

Yb, Yp - коефициенти ;

Y1,Y2 - добивни коефициенти;

Yg. коефициент в (л/г);

-коефициент в (л/г.ден).1.8.Резюме


За подобряване на енергийния баланс е необходимо намирането на допълнителни енергийни източници на енергия. Един от методите е

Математическо представяне на биохимичните процеси facebook image

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.