Начало на реферати

Маркетингова обкръжаваща среда


ТЕМА 9

МАРКЕТИНГОВА ОБКРЪЖАВАЩА СРЕДА


Бизнес средата (обкръжението) оказва съществено влияние върху развитието на маркетинга във фирмите. Това е така, защото всяка фирма, респективно нейната маркетингова система действа в условия, които са наложени от нейната обркръжаваща среда. Тези условия се определят от множество фактори, които могат да бъдат разделени на 2 основни групи: външни и вътрешни. Характерно за тези фактори е, че те винаги са динамични. Поради това за фирмите, промените в маркетинговата среда създават условия за успех, но и за несигурност и заплаха. Независимо от това, че бъдещето е непредсказуемо, маркетолозите трябва да могат да определят това, което е най-вероятно да се случи. Маркетинговите мениджъри, които не успяват да реагират на промените в маркетинговата среда оставят фирмата неподготвена да се справя с настъпилите изменения, които могат да доведат до нежелани резултати, затова изучаването на маркетинговите фактори е от жизнено важно значение за оцеляване на фирмата и за постигането на нейните дългосрочни цели. За да се следват промените в маркетинговата среда е необходимо от страна на маркетолозите да се извърши т.нар. сканиране и анализ на маркетинговата среда.

СКАНИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДА е процес на събиране на информация за факторите на тази среда. То включва наблюдение на източници като: бизнеса, търговски взаимоотношения, правителствени публикации и маркетингово проучване. При него трябва да се определи каква информация ще е необходима, за да се правят точни, ясни и верни изводи изводи.

АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА СРЕДА е процес на оценка и интерпретация на събраната информация. Чрез него маркетинговия мениджър трябва да може да определи предстоящите промени, които от своя страна са вероятните заплахи и възможности за фирмата. Всичко това помага на ръководството на фирмата да оцени маркетинговите условия в момента и да изработи маркетингова стратегия за бъдещето. Маркетолозите използват 2 общи подхода, за да реагират на промените на маркетинговата среда.

Единия от тях дава възможност да се разгледат факторитерите на маркетинговата среда като напълно неконтролируеми и трудни за предсказване. При него фирмите са пасивни към средата.

Вторият фирмите се отнасят агресивно към средата и правят опит да повлияят на факторите, определящи маркетинговата среда.

Не може да се каже кой от 2-та подхода е по-добър. Изборът на единия или другия се влияе и зависи от:

Маркетингова обкръжаваща среда facebook image
Публикувано от: Мейрем Сали

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.