Забравена парола?
Начало на реферати

Маркетинг микс- продукт


Маркетинг микс- продукт


Маркетинг миксът обхваща маркетинговите средства (4Р) продукт, цена, пласмент, промоция, и техните подмиксове. Елементите на маркетинг микса трябва да бъдат непрекъснато синхронизирани и комбинирани помежду си, за да се осигури по-ефективно въздействие върху пазара и потребителите.

Изборът и прилагането на маркетинг микса се осъществява на третия етап от маркетинговата дейност на фирмата. Маркетинг миксът се използва при:

 • разработването, избора и реализацията на маркетинговата стратегия

 • позиционирането на продукта

 • разработването и реализацията на маркетинговите планове

 • разпределението на средствата от маркетинговия бюджет по видове дейности

Елементите на маркетинг микса се използват за въздействие върху избрания целеви пазарен сегмент.Продукт, продуктови стратегии, продуктов микс

Продуктът е всичко, което задоволява желания и потребности и се предлага на пазара с тази цел. Когато продуктът излезе на пазара, той става стока.

Независимо от характера на продукта при създаването си той преминава условно през четири етапа:

 1. Генериране на идеи за нов продукт и селекционирането им

 2. Икономически анализ на производствените възможности на предприятието. Вземане на решения за създаване на продукта. Разработване на концепци я за новия продукт

 3. Техническо изпълнение на новия продукт

 4. Маркетингови дейности и въвеждане на новия продукт на пазара

Според начина им на употреба продуктите се делят на продукти с краткотрайна и с дълготрайна употреба.

Според предназначението им продуктите биват потребителски и инвестиционни (индустриални, промишлени). Потребителските продукти са за лично потребление и се делят на подгрупи:

 • продукти с всекидневно търсене масови стоки от първа необходимост

 • продукти с предварителен избор мебели, техника

 • продукти с особено търсене уникати, произведения на изкуството

 • продукти с пасивно (неосъзнато) търсене застрахователни услуги, бодигардове

Инвестиционните продукти са с производствено предназначение и според степента на участие в производствения процес се делят на няколко подгрупи:

суровини, материали, полуфабрикати, възли, детайли влизат изцяло в готовия продукт

 • инвестиционно оборудване (машини, съоръжения) влизат частично в производствения процес

 • спомагателни материали не влизат в производствения процес, но го подпомагат

 • Продуктовите стратегии произтичат от маркетинговите, а те от своя страна от фирмените. Продуктовите стратегии са четири вида: продуктова иновация, продуктова вариация, копиране на продукта и елиминиране на продукта. Целта им

  Маркетинг микс- продукт facebook image
  Публикувано от: Меглена Симеонова

  Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.