Начало на реферати

Манасиева хроника


Началната миниатюра изобразява Иван Александър между Исус Христос и летописеца Манаси. Тя и още две други миниатюри смъртта на Иван Асен, син на Иван Александър /л.2/ и Иван Александър със своите трима синове: Михаил, Срацимир и Иван Асен /л.205/ дават основание да се заключи, че преписът е бил изготвен лично за българския владетел.

Първоначалният външен вид на Ватиканския препис не ни е ясен, но може да се предполага, че е бил с богато украсена със злато и метален обков подвързия. По време на османските нашествия ръкописът е изнесен от Търново и попада в Далмация. С течение на времето върху неговите страници се появяват редица приписки на латински език, които в повечето случаи превеждат българските пояснителни надписи и заглавия.11

Към 1475-1481г. Ватиканският ръкопис заедно с други ръкописи попада във Ватиканската библиотека, където се съхранява и до днес. Постъпва там без своята обложка, за която се предполага, че е била продадена, и с два липсващи листа в началото на ръкописа, където най-вероятно са били поместени изображението на Иван Александър, името на преписвача и годината.12По времето на папа Пий V¶ /1775-1780/ ръкописът е подвързан и има вида, в който е познат и днес.13 Първото научно описание на Ватиканския препис е направено от префекта на Ватиканската библиотека Йосиф Симон Асемани /1687-1768/ през 1755г., а първият българин, който има достъп до него е Марин Дринов.

Останалите три преписа на среднобългарския превод на Манасиевата хроника са по-късни.

Хилендарският препис е поместен в сборник от 1510г. и е собственост на Хилендарския манастир.14 Направен е въз основа на препис, напомнящ Московския. Знае се, че Поп-филиповият сборник, в който е бил поместен и

Манасиева хроника facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.