Начало на реферати

Манасиева хроника


Слава на Бога, прославян в Троицата, който в малко извършва големи дела, та бидоха преписани и тези малки и много полезни слова по повеля на моя господар, благородния, христолюбивия, превисокия и мощния цар, прекрасния Иван Александър, в годината 6853, индикт , преписа поп Филип по повеля на 8

Според изчисленията се оказва, че поп Филип е направил преписа през 1345г. /6853-5508/. В края на Х¶V век сборникът е изнесен в днешните румънски земи, а оттам попада в Хилендарския манастир на Атон. През 1655г. именно тук го намира руският монах Арсений Суханов, който отнася ръкописа в Москва и го предава в Синодалната библиотека. А през 1920г. ръкописът попада в Историческия музей /ГИМ/ в Москва, където се намира и днес. Преписът на хрониката, намиращ се в този сборник, е издаден през 1968г. от румънския славист Йоан Богдан с варианти по Тулчанския и Ватиканския препис.9

Вторият препис, направен по времето на Иван Александър и по негова заръка е т.нар. Ватикански препис.За разлика от другите преписи този е богато украсен с миниатюри всичко 69 със 109 сцени: от библейската и източната история, римската история, византийската и българската история; 3 миниатюри се отнасят до българо-руските и 1 до руско-византийските отношения. Чрез тях той представлява рядък документ на постиженията на старобългарската миниатюрна школа. Към самите миниатюри има и пояснителни надписи. Те, както и добавките за българската история, са написани с червено мастило. Целият текст е написан от една ръка, а друга ръка /вероятно друг преписвач или художник/ добавя надписите по миниатюрите, заглавията, отделни букви, всичките изписани с червено мастило.10

Манасиева хроника facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.