Начало на реферати

Манасиева хроника


книжовник, направил превода, нито мястото, където е работил.4 Предполага се, че авторът и е принадлежал към Търновската книжовна школа и е бил добре запознат с особеностите на гръцкия език, защото в сравнение с другите хроники Манасиевата е трудна за превод, не само защото е била в стихотворна форма и защото много характеристики в нея правят съдържанието й отвлечено, но и заради езиковите й особености.5 Преводът е бил предназначен за четиво на българския владетел и неговите приближени, за което може да се съди по факта, че той няма широко разпространение.6

Самият превод на хрониката е направен от оригиналния гръцки стихотворен вариант, а не от нейните прозаични преправки.7 Този превод обаче не е достигнал до нас. Но именно в него преводачът е вмъкнал т.нар. добавки към Манасиевата хроника. Тези 27 добавки /глоси/ са изключително важни за българската история, тъй като изясняват събития от нея до времето на цар Асен ¶.

Запазени са 5 преписа на оригиналния среднобългарски превод. Два от преписите са от времето на цар Иван Александър, а останалите са по-късни. Най-старият, достигнал до нас е т.нар. Московски препис. Той е поместен в сборник от 1345г., съставен от поп Филип в Търново по нареждане на цар Иван Александър. Че ръкописът действително е изготвен за Иван Александър се вижда от следните думи на първия лист:

Тази книга бе преведена от гръцки език [по повеля или за] цар Александър

А това, че преписът е направен от поп Филип, личи от приписката на последния 140-ти лист:

Манасиева хроника facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.