Начало на реферати

Манасиева хроника


Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76,

Куев,К. Съдбата на старобългарската ръкописна книга през вековете. С.,1986г.

Речник на българската литература, т.¶¶, С.,1977г.,

Старобългарска литература. Енциклопедичен речник. Със.Д.Петканова, С., 1992г

Сяров,Д. Тулченският препис. в-к Народна култура ¶V, 1960г., бр.35,.

Трифонов,Ю. Бележки върху среднобългарския превод на Манасиевата хроника. Изв.БАИ, т.¶¶, 1923-24г.,

1 Гемиджиев,Г. Свещеникът Манчо Джуджов спасител на Тулченския препис на Манасиевата хроника. сп. Духовна култура, 2003г., кн.10, с. 18-26

2 Сяров,Д. Тулченският препис. в-к Народна култура ¶V, 1960г., бр.35, с.5

3 Пак там

4 Дуйчев,Ив. Летописта на Константин Манаси. С.,1963, с.V

5 Трифонов,Ю. Бележки върху среднобългарския превод на Манасиевата хроника. Изв.БАИ, т.¶¶, 1923-24г., с.137

6 Дуйчев,Ив. Летописта на Константин Манаси. С.,1963, с.V

7 Куев,К. Събата на старобългарската ръкописна книга през вековете. С.,1986г., с.250

8 Дуйчев,Ив. Из старата българска книжнина, ¶¶, С.,1943г., с.130

9 Куев,К. Събата на старобългарската ръкописна книга през вековете. С.,1986г., с.251

10 Дуйчев,Ив. Летописта на Константин Манаси. С.,1963,

11 Речник на българската литература, т.¶¶, С.,1977г., с.329

12 Пак там

13 Дуйчев,Ив. Летописта на Константин Манаси. С.,1963

14 Куев,К. Събата на старобългарската ръкописна книга през вековете. С.,1986г., с.252

15 Пак там


16 Старобългарска литература.Енциклопедичен речник. Със. Д.Петканова, С., 1992г. с.502


17 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.126

18 Каймакамова.,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.128

19 Каймакамова.,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.164


20 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.143


21 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.149

22 Трифонов,Ю. Бележки върху среднобългарския превод на Манасиевата хроника. Изв.БАИ, т.¶¶, 1923-24г., с.145-46


23 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.145

24 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.157

25 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.159


26 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.167


27 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.174


28 Каймакамова,М. Българската кратка хроника в среднобългарския превод на Манасиевата хроника. ГСУ, 1983г. т.76, с.130

29 Старобългарска литература.Енциклопедичен речник. Със. Д.Петканова, С., 1992г. с.498


28


Манасиева хроника facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.