Начало на реферати

Манасиева хроника


българската историческа наука от възможността да възстанови своята история, но чрез българската гледна точка. Затова и малкото, което съдбата е била благосклонна да съхрани, трябва да бъда оценено по своето достойнство. И независимо от това дали добавките към Манасиевата хроника са оригинална българска летопис, или кога точно са били писани, по важното е че те представят не чуждия, а българския поглед върху събитията и ни разказват много както за историческата съдба на българската държава и на българите, така и за стремежа на средновековния книжовник чрез словото да пробуди българския дух в критични за него моменти.

¶¶ Използвана литератураГемиджиев,Г. Свещеникът Манчо Джуджов спасител на Тулченския препис на Манасиевата хроника. сп. Духовна култура, 2003г., кн.10

Дуйчев,Ив. Летописта на Константин Манаси. С.,1963

Дуйчев,Ив. Из старата българска книжнина, ¶¶, С.,1943г.

Манасиева хроника facebook image
Публикувано от: Стоян Иванов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.