Забравена парола?
Начало на реферати

Логопедия


Придобити: при тях страдат два или повече от механизмите на гаоворната физиология ,говорът е изцяло увреден.


 1. Заекване-разпад на речевата плавност при възрастни,в следствие моз. травми.

 2. дизартрия разпад на 4-те говорни механизма в следствие парализа на гов. мускулатура(от моз.травми );

 3. AН при периферни структ. увреждания(в резул. от травми).

КН на устния език

Разстройствата на езика винаги се съпътстват от говорни нарушения.

На развитието-

 • Дисфазия(алалия в по-старата л-ра)-

недоразвитие на речта. При нея са нарушени всички страни на речта - фонетико - фонематична, лексична, граматична, семантична. Отбелязват се и редица нарушения в ориентацията в пространството, несформираност на възприятията и представите за форма, големина, дължина на предметите, възприемане и съотнасяне на цветовете,. Проявява се в липса на съгласуваност по род и число, изпускане и неточна употреба на местоимения, нарушена последователност на думите в изреченията, неразбиране на точното значение на предлози и частици и изпускането им в речта и др.


 • СЕН-първично е засегната ез.способност ,а паралелно и говорната и когнитивната;В зависимост от това кой ез. компонент е най-силно засегнат се отделят следните СЕН-фонологични,граматични,семантично-прагматични,има и комбинации м/у тях;

 • Общи езикови нар-я на устния език при аутизъм.Езиковата прагматика е водещото нар. а оттук и вс. ез. компоненти.

 • Вторични ез.нар-я- при ИН; при ДУС; при детски психози и ем. разст-ва.
Придобити-

 • Афазия-(експресивни и импресивни),резултат от локални мозъчни увреди(инсулт).

КН на писмения език


На развитието

 • Дислексия на развитието;


Придобити-

 • Алексия-загуба на способност за четене;

 • Аграфия------------ за писане;


.КРАЙЛогопедия facebook image
Публикувано от: Румен

Подобни материалиЛогопедия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.