Забравена парола?
Начало на реферати

ЛИШЕИ


ЛИШЕИ


Лишеите са своеобразни организми. Външно приличат на растения, но всъщност са симбиоза на хетеротрофен организъм (гъба) с автотрофен организъм (зелено водорасло, синьо-зелено водорасло делка). При повечето лишеи участва торбеста, аскомицетна гъба. От зелените и синьо-зелените водорасли участват едноклетъчни или многоклетъчни видове.

Познати са около 26 000 вида лишеи. В България се срещат повече от 640 вида, принадлежащи към 102 рода.

Външно лишеите са корести (плътно прилепени към скала или дърво), листнати, храстовидни, брадати. При повечето видове формата и устройството на тялото се определят главно от гъбата. При някои видове сред преплетените хифи на гъбата безредно са пръснати клетките на водораслото, а при други може да се установят различни по структура пластове, изградени от гъбни хифи. Само в един от пластовете са разположени клетките на автотрофния организъм.

Оцветяването на лишеите се дължи отчасти на автотрофния организъм и отчасти на особени вещества лишейни киселини. Когато влажността е достатъчна, лишеите на вид са свежи и често ярко обагрени в жълто, оранжево, кафяво, сиво.

Гъбата прикрепва лишея към субстрата и всмуква вода и минерални соли. От тях се ползва и автотрофният организъм, който фотосинтезира. Част от органичните вещества, синтезирани от автотрофния организъм, използва и гъбата. Гъбните хифи обвиват клетките на водораслото, а понякога навлизат и в тях.

Всеки от организмите, които съставят лишея, може да се размножава самостоятелно. Докато гъбата е запазила всички характерни за нея начини за размножаване, при автотрофния организъм това става само чрез делене. Като пяло лишеят се размножава и чрез особени телца, изградени от двата организма, както и чрез отчупени от него части.

Лишеи често се срещат по места, където не могат да живеят отделно нито единият, нито другият от съставящите ги организми. Издържат на много високи и на много ниски температури (фотосинтеза е констатирана и при 24 С), а също и на продължителна суша. Ето защо лишеи са разпространени както във влажните тропични гори, така и в пустините и по голи скали. В арктичните области големи пространства са покрити почти или изцяло с лишеи (лишейна тундра).

Лишеите са едни от първите организми, които се заселват върху голи скали. Те отделят киселини и разтварят минералните съставки и така подготвят условия за заселване и на други организми. Нарастват много бавно не повече от няколко милиметра за година.

Лишеите са много чувствителни към серен двуокис и други газове, които замърсяват въздуха, поради което не се срещат в промишлените градове. Ето защо те са добри биоиндикатори за замърсяването на въздуха. В тундрите някои видове (напр. еленов лишей) служат за храна на северния елен. Лишеи се използват в народната медицина за получаване на лечебни вещества (напр. някои антибиотици) и вещества, които увеличават трайността на парфюмите.ЛИШЕИ facebook image
Публикувано от: Веселин Георгиев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.