Забравена парола?
Начало на реферати

Липиди, нуклеинови киселини, макроергични фосфати и тяхната физиологична роля


Тема:


Липиди, нуклеинови киселини, макроергични фосфати и тяхната физиологична роля
Липидите са по – малко от 1-5% от сухото вещество на растенията. От 2 до 3 % се съдържат в дървесината. Те са хидрофобни вещества, които се разтварят в неполярни разтворители, това е свързано с наличието на неполярни радикали в молекулата им. Липидите не са разтворими във вода и затова не се пренасят от клетка в клетка, а се съдържат в клетките в които се синтезират.

Липидите се разделят на: мазнини, липоиди, фосфолипиди, гликолипиди, глицерофосфати и мастноразтворими пигменти.

Мазнините са триглицериди, представляващи естери на глицерина и висшите карбонови киселини. Висшите мастни киселини са дълги вериги с наситени и ненаситени С-С – връзки. Колкото по ненаситени са мастните киселини, толкова по- течни са мазнините при нормални условия. Високо съдържание на олеинова киселина се съдържа в мазнините на кората на редица дъвесни видове – палмово и кокосово масло. Линоленова киселина е изолирана в бадемовото и ореховото масло.

Мазнините изпълняват следните важни функции:

  • енергетичен източник – имат много висока калоричност (1 g мазнина дава 38 kJ енергия) и са съединения богати на водород, който се използва за дихателен субстрат в клетките;

  • запасна – неутралните киселини се отлагат главн в семената и плодовете. При окислението им се отделя голяма количество вода – метаболитна вода. В зависимост от преобладаващата форма на резервните вещества, дървесните растения биват: маслоносни – иглолистни и широколистни с пръснатопореста дървесина; и скорбелоносни – широколистни с кръговопореста и с тежка плътна дървесина (летен дъб, клен).

  • защитна – липидите предпазват тъканите от прекомерен разход на вода, особено в условия на засушаванев.

  • структурна – липидите са основна съставна част на клетъчните мембрани.

Липоидите са най – хидрофобните липид. Те са естери на мастни киселини и високомолекулни алкохоли. Към липоидите спадат:

  • восъци – образуват се в цитоплазмата и се натрупват във вид на пластинки в стените на епидермалните клетки на листата и на плодовете, с което ограничават транспирацията и служат като бариера за токсичното действие на някои фитопатогени;

  • суберин – съдържа висши мастни киселини с дълги вериги, алкохоли и фенолни съединения. Съдържа се във високонепропускливите слоеве на флоема, които образуват кората на по – старите стъбла и корени.

Липиди, нуклеинови киселини, макроергични фосфати и тяхната физиологична роля facebook image
Публикувано от: Веселин Светославов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.