Начало на реферати

Лидерство и ръководни стилове


В тази връзка важно изискване за ефективно лидерство е спечеленото доверие на групата от страна на лидера. Това е задължително условие, за да се появят по един устойчив начин негови последователи. Както отбелязва Питър Дракър, единственото определение за лидер е:...някой да има последователи.1Доверието е убеденост, силна вяра в способностите, намеренията, решенията на човека, който води хората. Това се постига чрез увереност и убеденост на лидера в това, което предлага, показвайки оптимизъм и като се аргументира защо е настроен оптимистично. Доверие към намеренията може да бъде създадено само чрез открито поведение. Чесността в отношенията също създава и укрепва доверието към бъдещите предложения и виждания на лидера. И разбира се, делата и постъпките, че се работи и за интересите на групата, а не само за лични интереси.

Освен официалните лидери има много видове неформални лидери на общността, например:

  • лидери по природа-които спечелват доверието на групата ;те притежават здрав разум, честност и загриженост за другите;

  • институционални лидери- свързани с религиозни, образователни или политически институции;

  • престижни лидери- с висока социална позиция в обществото;

  • лидери специалисти- към които общността се обръща, когато има някакъв специфичен проблем и търси съвет;

  • лидери доброволци- доброволно жертват част от енергията и времето си за каузата на общността.1.2. ТЕОРИИ ЗА ПРОИЗХОДА НА ЛИДЕРСТВОТО

Съществуват три основни теоретични подхода в схващането за произхода на лидерството:

  1. Теория за чертите, която понякога се нарича харизматична теория- от думата харизма,т.е. благодат, интерпретирана в различни религиозни системи като нещо, осенило човека. Тази теория изхожда от постановката на немската идеологическа психология от края на 19 век и началото на 20 век. Тя се съсредоточава върху вродените качества на лидера. Лидер, съгласно тази теория не може да бъде всеки човек, а само такъв, който притежава определен комплект от личностни качества или съвкупност от определени психични черти. През 1940г. К. Бърд съставя списък от 79 черти, споменавани от различни изследователи като лидерски. Сред тях са: инициативност, общителност, ентусиазъм, увереност, дружелюбие. По- късно към тях Стогдил добавя бдителност, популярност, красноречие. Според едно изследване на У. Каас съществува положителна корелация между степента на активност, влияние и общителност, от една страна и излизането на лидерски позиции от друга. Лидерите са превъзхождащи, доминиращи над другите и все пак са приятелски обагрени, влагащи огромно количество енергия в цялостната си активност. Те взимат инициативата в социалните ситуации, приятно им е, когато са с другите, имат способност да ги мобилизират за постигане на целите, които са им поставени. Мотивирани са високо в търсенето на най-добро решение на стоящите пред групата проблеми. Способността на тези екстравертни, високомотивирани лица да въздействат на другите членове и да оглавят групата се дължи на факта, че когато се сблъскат със сложни проблеми, хората са

Лидерство и ръководни стилове facebook image
Публикувано от: Живка Атанасова

Подобни материалиЛидерство и ръководни стилове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.