Начало на реферати

Либерали


ръководство правителството се отдръпнало от безкомпромисния Петорен съюз. Канинг дал тон за признаване на републиките от Южна Америка. Във вътрешната политика двамата започнали да въвеждат ред в неефективните объркани британски закони. Те отменили смъртното наказание за около 100-ина вида престъпления. Освен това Канинг облекчил, макар да не отменил законите за царевицата, които поставяли високи такси върху вноса на чуждестранните зърнени храни и облекчавали земевладелците, но не и индустриалците, които трябвало да плащат по-високи заплати на работниците си, за да могат да си купуват скъпия хляб. Тези либерализатори сред все още достатъчно консервативните тори стигнали до там, че отменили законите, които не позволявали на протестантите и католиците да участват пулноценно в обществения политически живот.

Консерваторите нямали никакво намерение да променят системата на правителството в Камарата на общините, която защитавала интересите на земевладелците. В това отношение торите, които били партията на мнозинството в парламента не отстъпили и показали, че все още държат на завареното положение. Но членовете на либералнта средна класа настоявали, че такава реформа е абсолютно необходима, за да могат те да играят постоянна и активна роля в оформянето на британската политика в съответствие със собствените си интереси. В дебатите по парламентарната реформа интереси била наистина ключова дума. Парламентът от векове предтсвлявал интересите на земевладелците, класата с най-голям обем на собствеността в Англия. Около две трети от членовете на Камарата на общинте били конролирани от земевладелци, използващи натиска на местната си икономическа власт и в някои случаи явни подкопи, за да накарат кандидатите да защитават собствените интереси. Това били гнили или джобни райони, защото се говорело, че онези които ги контролират ги държат в джоба си. Онези, които харесвали съществуващата система, твърдели, че всъшност няма

Либерали facebook image
Публикувано от: Димитър Михаилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.