Начало на реферати

Лекция - Правна закрила на изобретенията (И) и полезните модели (ПМ)


Лекция 2.Правна закрила на изобретенията (И) и полезните модели (ПМ)Източници:

 1. Парижка конвенция (ПК) за закрила на индустриална собственост (1883)

 • Последно е ревизирана през 1967г.

 • Авторското право важи 70 години след смъртта на автора (в България)

 1. Световна търговска организация (СТО)

 • България е член от 1996г.

 • TRIPs (Trade related international properties)

 1. PCT (Договор за патентно коопериране) международни заявки за изобретения и полезни модели (Patent cooperation trade)

 • 1967г. СОИС Световна организация за интелектуална собственост (WIPO)

 1. Европейска патентна конвенция (ЕПК)

 2. Страсбургска конвенция за международна патентна класификация (МПК)

 • Патентите се подреждат по раздели/клас/подклас/група/подгрупа пр. A22Y4412

 1. Закон за патентите и регистрация на полезни модели (ЗПРПМ)

 2. Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявките за изобретения и полезни модели НОПЕ

Лекция - Правна закрила на изобретенията (И) и полезните модели (ПМ) facebook image
Публикувано от: Стефан Вълчев

Подобни материалиЛекция - Правна закрила на изобретенията (И) и полезните модели (ПМ) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.