Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по Зоология


влажния период само от 3 месеца. Зимният сън бива три типа:1) факултативен (незадължителен) не всички индивиди от популацията заспиват, зависи основно от охранеността напр. при язовеца; 2) зимен сън със събуждане телесната температура пада рязко, но при затопляне на времето се повишава активността напр. хомяците (хамстери); 3) дълбок зимен сън без събуждане продължава няколко месеца. Напр. нашият лалугер (Spermophilus citellus) при хибернация e с телесна температура до 4jС и пулс 5 удара в минута. В тази група са бозайници, които имат специализирана кафява мастна тъкан.

Миграции: 1) Непериодични катерички, леминги. Напр. лемингите в години с каламитет на числеността им (многократно повишаване на числеността) тръгват в една посока и при достигане напр. до голяма река и морския бряг, скачат във водата и масово се издавят. 2) Периодични: - сезонни- напр.северен елен, антилопи гну (според валежите), сайга, прилепи, китоподобни, перконоги и много други; - денонощни- напр. от горите в открито през нощта.

Размножаване

Половият диморфизъм по-едри , с о-ярка окраска, бивници, рога и др. Половата зрялост най-рано при полевките сива полевка (Microtus arvalis) средно на 20 дни, но може да бъдат оплодени от 13 дневна възраст (още сучещи мляко), - на 28 дни, горските мишки (Sylvaemus sp.) на 2-3 месеца, кучето ~ 8-10 мес. и т.н.

Копулациите се предхождат от ухажване, брачни игри, боеве между и др. Размножителните системи при мнозинството бозайници биват полигамия. Моногамията е рядкост напр. бобри, гибони (от човекоподобните маймуни) за цял живот, а при вълци, лисици и др. сезонна моногамия. Едрите видове са моноциклични 1 оволация годишно елени, диви свине и др. Други са дициклични куче, котка, овца и др. Има и полициклични бозайници дребните бозайници, приматите и др.

Винаги се полагат грижи за поколението правят леговище и т.н. При моногамните и двата пола обикновено участват в отглеждането на малките, но при много видове това се прави само от .

Бременност при полевките 3 седмици, кучето 2 мес., мечката 8 мес., а слона 612 дни. Има видове, при които оплодената яйцеклетка се задържа в латентен период без развитие язовец, видра, сърна и др. Малките се раждат в различна степен на развитие. Напр. при торбестите те са почти ембрион, при плацентните - могат да са голи, слепи и напълно безпомощни или да са с добре развито окосмяване, прогледнали и скоро следват майка си. Всички бозайници изхранват малките си с мляко, но то е с твърде различна масленост и съответно малките нарастват с различни темпове. Напр. кравите имат мляко с 3,5 4% масленост, а китовете до 50% масленост.


К О Н С П Е К Т


Теми по ЗООЛОГИЯ на I -ри курс Горско стопанство задочно


Тема 1. Предмет и задачи на зоологията. Зоологична класификация и номенклатура.

Тема 2. Подцарство Protozoa - едноклетъчни животни. Характерни белези и значение на едноклетъчните животни.

Тема 3. Тип Sarcomastigophora - Саркомастигофори. Подтипове Sarcodina - Саркодина и Madstigophora - Мастигофора. Обща характеристика. Систематичен преглед и по-важни представители с практическо значение за горското и рибно стопанства.

Тема 4. Тип Sporozoa - Спорови. Обща характеристика. Жизнени цикли на развитие на паразити по животни. Систематичен преглед и стопанско значение на видове, паразитиращи по рибите и дивеча.

Тема 5. Тип Cilliophora - Ресничести (Инфузории). Обща характеристика. Филогения на едноклетъчните животни.

Тема 6. Подцарство Metazoa - Многоклетъчни животни. Теории за произхода на многоклетъчните животни. Двупластни животни - Тип Coelenterata - Мешести животни. Обща характеристика. Систематичен преглед.

Лекции по Зоология facebook image
Публикувано от: Пламен Атанасов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.