Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по Вирусология


Историческо развитие на ВирусологиятаПървият открит вирус е вирусът на тютюневата мозайка / TMV / открит от

Д. Ивановски. Той установява, че през бактериален филтър преминават инфекциозни агенти- те не се задържат от филтъра- като били наречени тези агенти филтруеми бактерии.

Няколко десетилетия след Ивановски се откриват първите вируси върху различни организми. Шест години по-късно Бйерник установява същото за вируса на тютюневата мозайка, без да знае за изследването на Ивановски, но доста по-късно Байерник признава труда му.

След това се открива шапния вирус /към края на 18 век/ от Аьофлер и Фрош.

1901 год. – открива се вирусът на жълтата треска /предизвиква 27% смъртност/. Това е първият открит човешки вирус.

1907 год. – Провачек установява, че Rickettsia предизвикват петнист тиф.

1915 год. – открити са бактериофагите от Туорт. Чак през 1950 год. Са установени и вируси по гъбите.

Вирусите атакуват всички уекариотни организми. През 1935 год. Е дадена Нобелова награда на Стенли за получаването в кристална форма на TMV . През 50те години е открит човешки Т-лимфотропен вирус, който предизвиква Т-клетъчна левкемия / HTLV-1/ .

Още от древни времена са били познати вирусите, което се установява от факта, че в храма на Езида в Мемфис е открито изображение на човек болен от полиомиелит / детски паралич/. При различни мумии се установява по различни белези, че е боледувал тогавашния човек от вариола. Описания на вариола са открити в текстове от Древен Китай.

С вариолния вирус е свързана и първата ваксина на Дженер през 1796 год. Ваксината се е разработила на базата на хора болни от едра шарка, но тя е била по кравите, а не по човека.

С развитието на вирусологията е свързано овладяването на детския паралич /полиомиелит/. През 1953 год. Е разработена първата ваксина срещу полиомиелит от Салк. Две години по-късно е създадена ваксината на Собин, която е атенюирана ваксина, т.е. тя е със силно изразена вирулентност.

Обект на вирусологията са и инфекциозни агенти, които са по-малки от вирусите- приоми. .Лекции по Вирусология facebook image
Публикувано от: Николай Тончев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.