Забравена парола?
Начало на реферати

Лекции по международни финанси


Международни финанси

2010Тема 1 – Въведение във външната търговия

1. Същност – взаимният обмен на стоки, капитали и работна сила в международните икономически отношения, се изразяват в техните външно-търговски взаимоотношения; тяхната ефективност зависи от нивото на развитие на банковите и финансовите системи на страните (не толкова от желанията на бизнеса); тези системи гарантират сигурност и ефективност на международната търговия – т.е. тя е зависима от тях.

Международната търговия е силно конкурентна, не само между фирмите, а и между отделните държави – на държавно ниво, като параметрите на конкуренцията включват:

1) качество на сделките;

2) надеждност на доставките;

3) обем на банкови услуги;

4) обем на административни услуги;

5) намаляване на рискове и др.

2. Елементи на търговската процедура – съществуват поредица от стъпки, които всеки един от купувача или продавача ( износител/вносител), реализира в международната търговия:

1) сделка – постигане на споразумение по конкретните условия на размяната (стока с/у пари)

- вид на стоката/услугата (финансови, банкови);

- количество;

-транспорт;

-плащане;

-застраховки;

-гаранции;

- срокове и др.

Всяка сделка завършва с договор ( може и устен), в който са разделени отговорностите, начина на плащането, транспорта и документите.

2)финансиране - плащането се осъществява чрез (или от) обслужващите банки на партньорите в сделката – в определен начин и срок;

3) транспортиране на стоката – физическото придвижване на стоката/услугата;

4) получаване на стоката – последен етап; предхожда/съвпада с окончателното плащане по сделката.

3. Рискове във външната търговия

1) транспортен – зависи от начина на транспортиране (въздух, земя) – застраховки; разделят се отговорностите между купувача и продавача;

2) при плащане/ от неплащане – възможен проблем на всеки продавач/доставчик; рискове от географска отдалеченост на двете страни; часова разлика;

3) валутен риск – възможни различия на валутните курсове и техните промени;

4) икономически рискове – ембарго на плащанията; мораториум върху външните плащания; данъчни ограничения (българските левове не се използват за външно-търговски сделки);

5) политически риск – преврати, стачки.

Задължително е да се избягват рискове поради неопитност или невежество.

Лекции по международни финанси facebook image
Публикувано от: Маринка Тодорова

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.