Начало на реферати

Лекции по Геология- 1
s•ћ›ћ–љћўћ ќђџ ђ’›•ќ?•, љћ•ўћ •  •Ёђ’ђ›ћ ў•—? —ђ”ђ§? (ђ, †? ’) џћ- ђќћ Ў• • ќђ ?§ђ›ћ џ•ў ћ“ ђ¤?Ї (Ўљђ›ћћџ?Ўђќ?•


2. РћРџРРЎРђРќРР• РќРђ РќРђР™-ЧЕСТО СРЕЩАНРРўР• ФОРМРНА МАГМАТРЧНРРўР• ТЕЛА

Класификацията на магматичните тела може да се основава на най-различни техни морфологични особености. Тук ние приемаме предложеното от Hughes (1982) най-общо поделяне:

1. Плутонична асоциация от тела (включваща не само големите подземно затвърдяли дълбоко плутони, но и различните прояви на малки интрузии, свързани с тези тела).

2. Вулканска асоциация от тела (включваща не само лавовите потоци и около гърловите вулкански фациеси, но и интрузивни маси, генетически свързани с цикъла на вулканска дейност, т.е. имащи общ магматичен източник).

3. Диатремова асоциация (включваща скалите инжектирани чрез газова флуидизация).

Факторите, които контролират интрузивното, ефузивното или диатремното поведение на магмите са различни. Кристализацията на магмата в дълбочина например, се определя от високото съдържание на вода и други летливи, от максималното понижаване на солидуса в резултат на разтваряне в магмата на вода под налягане и от неголемия температурен интервал между ликвидуса и солидуса. Киселите магми, които най-често се създават в орогенните области и които са по-наситени на вода и флуиди много по-лесно могат да кристализират изцяло без да достигнат до земната повърхност. Благоприятните фактори, за да се запази магмата в течно състояние до атмосферните условия са следните: малко съдържание на вода и на други летливи, химичен състав, допускащ минимално понижение на ликвидуса от разтворената в магмата вода и голям интервал между ликвидуса и солидуса. На тези условия отговарят в най-голяма степен базичните магми и затова базалтовият вулканизъм е толкова силно разпространен на Земята и на планетите от Слънчевата система. Необходимо условие за проява на диатремната асоциация (лампрофирни дайки, кимберлити и някои алкално-ултрабазични серии скали) е внедряването им не във вид на магмени топилки, а като силно флуидизирани газови системи. Експлозивното изтичане на вещество става от много голяма дълбочина, при ниска температура и затвърдяването в повечето случаи е преди достигането на земната повърхност, като видът на скалите наподобява с брекчиевидния си строеж агломератовите лави или туфите.

Очевидно е, че начинът на внедряването на едно магматично тяло зависи твърде много от химичния тип на

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.