Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


Системата се създава на големи дълбочини и с придвижването й към повърхността, обемът се увеличава почти взривно, с което материалът се раздробява и тръбата се уширява. Големи скални блокове се отчупват и свличат в канала около стръмните му стени, а на повърхността могат да се развият концентрични съставни разломи с диаметър до 2 км. и с пропадания на вътрешната част на тръбата по тях. Запазените в горната част над тръбата пластове могат да са съставени от наслоени пирокластити, образувани от по-ранните етапи на ерупцията. Често те са наклонени навътре към оста на еруптивната структура. Плитките и често запълнени с вода депресии отгоре са повърхностният израз на диатремите и се наричат маари. Маари са описани в областта Ейфел в Германия, където те като малки кратери са заобиколени от тесни пирокластични конуси, получени от изхвърления материал с алкално базалтов състав. Примери за такива диатреми има в Шотландия, където те са добре документирани от хубавите си разкрития в остро изрязаните брегови линии и от изработките във въглищните мини. Аналогични на земните диатреми, могат да се различат и на повърхността на Луната.

Описаната диатремна асоциация може да се срещне и при някои стратовулкани с Плиниански тип ерупции. В някои от тези примери, нагряването на студените метеорни води води до получаването на магматичнти температури в много ограничено пространство и това създава крайно високи налягания с последващи експлозии. Резултатът може да доведе до образуване на плитки диатреми с подземно образуване на туфозни материали.


Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.