Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


Характерна особеност е прослояването с телата от седиментни скали, които придружават вулканитите.

В зависимост от формата на каналите, чрез които става изхвърлянето на лавовия материал различаваме пукнатинни ефузии и централни ефузии. В руската литература понятието ефузия означава процесът на изливането и разтичането на течна лава по повърхността на Земята. Екструзията е процес на натрупване на лавов материал в местата, в които вулканският канал излиза на повърхността. В английската литература не се прави такова разграничаване и най-често се говори за вулканска ерупция (изригване).

В.1. Лавов поток. Когато лавата се излива от върха на централен вулкан или от страничните му пукнатини и се стича по склоновете му се образува едно удължено в план и относително тънко тяло. Лавовите потоци са характерни за магми, имащи ниско съдържание на летливи съставки и относително нисък вискозитет (базалти, андезити). По-силно вискозните лави (риолити, трахити, фонолити и др.) образуват къси и по-дебели лавови куполи (ако са бедни на летливи) или пепелно-пемзови потоци (когато са много богати на летливи). По-вискозните лави се разтичат по-бавно. Потоци могат да се формират и при пукнатинните изливи.

Дебелината на потоците е от няколко см. до около 200 m, въпреки че най-често е от няколко метра до 10-15 m Обикновено потоците са натрупани един върху друг в резултат на многото вулкански импулси в един вулкански център. Дължината на потоците може да достигне до няколко километра, ако вискозитетът на лавата е малък. Течните лавови потоци на Хавайските острови например, се разпростират на разстояние повече от 55 кm от гърлото и имат средна мощност 5 m. Някои от потоците в Исландия могат да бъдат проследени на около 130 км. Сумарната дебелина на всички потоци от базалтите в областта на р. Колумбия в САЩ на места стига до 2 кm., а общият им обем - до 160000 кm3.

Потоците лава, които се изливат на повърхността на сушата се поделят на три главни типа: пахоехое, аа и блокова лава.

Пахоехое потоците са изградени от много силно теклива лава, с гладка или вълновидна повърхност с жилоподобни форми, а понякога и с облика на нагънати драперии. Тънките лавови езици се натрупват един върху друг. Бързо запечаталата ги стъклена кора изолира мехурчетата от флуиди вътре в потока. Ако потокът се заприщи, лавовата повърхност се набръчква, но горната част на лавовия език е гладка. Моментното забавяне на скоростта на потока се следва от подновено разчупване на затвърдялата тънка кора от напора на огнетечната маса и потокът се придвижва търкаляйки се или с каскадно изливане на нов течен език. На разстояние няколко километра от отверстието на вулкана, газовото съдържание и температурата на лавата могат да се поддържат

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.