Начало на реферати

Лекции по Геология- 1


пластина с елементи на коничен строеж е Манастирският плутон.

Б.12. Лополити и фуниеобразни интрузии. В такива форми най-често се описват големите базични интрузии на континентите. Лополитите са вдлъбнати коритообразни интрузивни тела с много голяма дебелина и с грубосъгласни контакти с вместващите скали. Образувани са от голямо количество тежка магма, която е огънала отдолу лежаите скали. Дебелината обикновено е около 1/10 до 1/15 част от ширината на телата. Диаметърът на тялото в план може да бъде десетки километра, а в определени случаи стига и до 200 - 300 m. Най-често са изградени от базични и ултрабазични скали, които са разслоени на различни слоеве от кумулатни минерални асоциации. Ритмичният вътрешен строеж на тези слоеве, механизмът на фракционирането, прецизната аналитична работа върху кумулативните фази и експерименталните имитации на процесите на магмената еволюция са един от централните приноси на магматичната петрология в средата на 20 век,а класическо обобщение на тези резултати е монографията на Wager & Brown (1968). Класически примери на лополити са комплексите Съдбъри в Онтарио, Канада, Бушвелд в Южна Африка, Дулут в Минесота, САЩ. Лополитите са много обширни, за да могат да се картират и с помощта на сондажи и формата им не е лесно да се определи точно. Най-често тя се предполага от басейнообразно вдлъбнатото разположение на седиментните вместващи скали и от вътрешните повърхнини на тоделните ритмични или скални слоеве, за които се приема, че сарезултат от еволюцията на едно общо магматично тяло.

Бушвелдският лополит, който вероятно е най-голямото магматично тяло на Земята е с диаметър в план от почти 500 кm. и е изграден от норити и пироксенити, върху които са разположени кисели скали - грантити или гранофири (фиг. 5.10).

Лополитът Съдбъри (фиг. 5.11) е изграден също от норити и гранофири (микропегматити). Големи промишлени находища на Ni са генетически свързани и с двата лополита. По-новите изследвания показват, че много по-вероятна за тези интрузии е фуниеобразната форма, а освен това вече има доказателства, че може би Бушвелдският лополит е бил внедрен в няколко последователни магматични импулса. Охлаждането на Бушвелдската интрузия се оценява, че обхваща период от 1 Ma. Проблемът за създаването на тези огромни обеми от магма на едно място в геологически къс период от време се решава по различен начин. Например, лополитът Дулут (габро) пространствено асоциира с твърде обемен базалтов вулканизъм и е възможно големите базични интрузии да са служили само като междинна спирка по пътя на изкачването на мощните магмени колони до повърхността. Интрузията Мъскокс представлява продукти от

Лекции по Геология- 1 facebook image
Публикувано от: Васил Кокарешков

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.