Начало на реферати

Лекции по Геология 1


Описаната диатремна асоциация може да се срещне и при някои стратовулкани с Плиниански тип ерупции. В някои от тези примери, нагряването на студените метеорни води води до получаването на магматичнти температури в много ограничено пространство и това създава крайно високи налягания с последващи експлозии. Резултатът може да доведе до образуване на плитки диатреми с подземно образуване на туфозни материали.Лекции по Геология 1 facebook image
Публикувано от: Мария Иванова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.