Начало на реферати

Лекции по Геология 1


В.4. Нек (гърловина). Това е стълбовидно тяло, удължено вертикално и със сравнително малки размери, което е запълнило гърлото на вулканската постройка. В изграждането на нековете могат да участват и пирокластични материали.

В.5. Субвулканските дайки са свързани генетически с вулканската дейност и най-често са подводящите канали на централния вулкан.

В.6. Кратери и калдери. В централните части на много вулкани се срещат допълнителни овални депресии в релефа. Малките вдлъбнатини с диаметър по-малък от 1 кm. се наричат обикновено кратери, а по-големите пропадания - калдера (Фиг. 5.13I). Често това са остатъци от централните вулкански апарати, от които са се съхранили само окрайните части на структурата. Повечето кратери, разположени на върха на вулканския конус са резултат от експлозивното отнасяне на скалния материал, с което се е отворило отверстието. Някои от кратерите и почти всички калдери са резултат от пропадане на кухини, създадени след изливането на определена порция лава. Размерите на калдерите са от първите няколко километъра до няколко десетки кm. Диаметърът на калдерата на вулкана Килауеа в Хаваите е 48 кm., на вулкана Кракатау в Индонезия - 8 км., а на вулкана Санторини в Гърция - 14 km. Най-големи от известните вулкански постройки от този тип са калдерата на Йелоустоун Парк в САЩ (70 km) и тази на вулкана Сан Хуан в Колорадо - 45 кm.

Лекции по Геология 1 facebook image
Публикувано от: Мария Иванова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.