Начало на реферати

Лекции по фонетика


При фонематичната транскрипция се предават писмено само фонемния състав на думите, без да се отбелязват индивидуалните и несъществените промени при употребата на фонемата в речта, т.е. не се отбелязват техните варианти.

Фонетично записаните думи се предават с квадратни скоби, а фонематично написаните с наклонени линейни скоби /б/; сал /сол/; сял /с`ал/.

Тема 3

Лекции по фонетика facebook image
Публикувано от: Радка Стаматова

За приятелството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.