Забравена парола?
Начало на реферати

Култивиране на микроорганизми 2


5. Влияние на някои физикохимични фактори върху култивирането :


- Аерация ( снабдяване с кислород ) – за аерация на културалната среда се използва въздух или въздух обогатен с кислород. По време на дълбочинното аеробно култивиране протичат два процеса : разтваряне на кислорода в хранителната среда и използването му от микроорганизмите. Ако скоростта на усвояване на кислорода от клетките превишава скоростта на разтварянето му, възниква кислороден дефицит. Ето защо при култивиране на такива микроорганизми е необходимо непрекъснато насищане на средата с кислород, за да се удовлетворят растежните и метаболитни нужди на продуцентите.


- Температура на култивиране – развитието на микроорганизмите и образуването на продукти от тях е резултата от серия химични реакции. Подобно на всички химични реакции и тези зависят от температурата. В зависимост от оптималната стойност на температурата, микроорганизмите се отнасят кум три групи :


*Психрофилни – микроорганизми, които се развиват при температури по-малки от 20°С.

*Мезофилни – микроорганизми, които се развиват при температура 30º - 35ºС.

*Термофилни – микроорганизми, които се развиват при температури по-големи от 50ºС.


- Влияние на pH ( концентрация на водородните йони ) – Стойността на pH на средата е важен параметър, който оказва влияние върху развитието на микроорганизмите и образуване на метаболити. Повечето продуценти функционират при pH над 3.


*Бактерии – обикновено се развиват при pH=4

*Дрожди – развиват се при pH от 3 до 6.

*Плесени – развиват се при pH от 3 до 7.

*Актиномицети – развиват се при pH 3 до 7.

Благодарение на различните pH интервали продуцентите могат да бъдат предпазени от различни замърсявания.

Поддържането на pH се осъществява чрез буферни разтвори.

Друг метод за поддържане на постоянно pH е прибавяне не киселини и основи. Най-често се използват солна и сярна киселина, натриева и калиева основа и амониев хидроксид.

Друг ефективен метод е прибавянето на калциев карбонат към средите.

Благодарение на използването на прибори за автоматично регулиране на pH не настъпват дълбоки промени в свойствата на продуцентите.

Култивиране на микроорганизми 2 facebook image
Публикувано от: Катя Пенева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.