Забравена парола?
Начало на реферати

Кръвоносна система


КРЪВОНОСНА СИСТЕМА

Съвкупност от органи, осигуряващи кръвообращението на животните и човека. У повечето безгръбначни е отворена - от кръвоносните съдове кръвта (хемолимфа) се излива в тъканите през цепковидни пространства. У някои висши безгръбначни, всички гръбначни и човека кръвоносната система е затворена - кръвта се движи само в съдове. При повечето безгръбначни кръвта се движи от пулсации на съдовете, у гръбначните и човека централен орган е сърцето. То тласка кръвта по артериите и капилярите към всички тъкани и я приема обратно от вените. Сърцето и кръвоносните съдове образуват сърдечносъдовата система.

КРЪВООБРАЩЕНИЕ

Движение на кръвта в кръвоносната система, обусловено главно от сърдечни съкращения. Описано през 1628 от У. Харвей. Чрез кръвообращението се пренасят хранителни вещества, кислород, хормони и др. към клетките и крайни продукти от обмяната на веществата към белите дробове, бъбреците, кожата; подпомага се терморегулацията. Повечето безгръбначни имат отворен кръг на кръвообращение. У кръглоустите и рибите кръвообращението има 1 кръг, у дишащите с бял дроб гръбначни и у човека - 2 кръга, свързани чрез сърцето. Голям (телесен) кръг на кръвообращение - лява сърдечна камера, аорта, артерии, капилярна мрежа, вени, долна и горна куха вена, дясно предсърдие (венозната кръв от храносмилателната система преминава през черния дроб, преди да се влее в долната куха вена - чернодробно кръвообращение). Малък (белодробен) кръг на кръвообращение - дясна сърдечна камера, белодробна артерия, капиляри на белодробните алвеоли, белодробни вени, ляво предсърдие. Кръвообращението има сложна нервно-ендокринна регулация. У човека количеството на циркулиращата кръв е 75-80 %, останалата се намира в кръвни депа.

ТЕРМОРЕГУЛАЦИЯ (във физиологията)

Съвкупност от физични и химични механизми за поддържане на постоянна телесна температура у човека и топлокръвните животни; елемент на хомеостазата. Осъществява се чрез изменения в интензивността на топлообразуването (повишаване на обмяната на веществата) и на топлоотделянето (рефлексно разширяване и свиване на кожните капиляри, изпаряване на вода от кожата и дихателните органи). Терморегулацията се контролира от нервен център в хипоталамуса; особено значение при обикновени условия има хормонът тироксин. Студенокръвните животни имат главно поведенческа форма на терморегулация (намаляване на денонощната активност, вцепенение и др.).

КРЪВНИ ДЕПА

Органи и области в тялото със силно развита кръвоносна мрежа (кожа, слезка, черен дроб, коремни вени и др.). Нормално задържат около 25 % от общото количество кръв. При нужда (кръвозагуба, мускулна работа и др.) кръв от кръвните депа се изтласква в кръвообращението.

СЪРЦЕ

Централен орган на кръвообращението. У безгръбначните функцията на сърцето изпълнява пулсиращ кръвоносен съд (у мекотелите е добре развит, у членестоногите е разделен на камери). У кръглоустите и рибите (без двойнодишащите) сърцето има 1 предсърдие и 1 камера, у земноводните и влечугите (без крокодилите) - 2 предсърдия и 1 камера. У птиците, бозайниците и човека е разделено на 2 самостоятелни половини; всяка е съставена от предсърдие и камера, съединени с отвор, на който има клапи. От лявата камера излиза аортата, от дясната - белодробната артерия; в лявото предсърдие се вливат 4 белодробни вени, в дясното - горната и долната куха вена. Стената на сърцето е изградена от 3 слоя: вътрешен (ендокард), среден - най-дебел (миокард), съставен от специфична мускулна тъкан, и външен (епикард). Заедно с големите кръвоносни съдове сърцето е затворено в торбичка (перикард). Кръвоснабдява се от 2

Кръвоносна система facebook image
Публикувано от: Симеон Николов

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.