Забравена парола?
Начало на реферати

Крива и граница на производствените възможности


3

E

0 1 2 3 4 5 6 7 Трактори(хил.бр.)

пада на 6 000 т. Това означава, че допълнителното производството на 2 000 трактора ( от 3 000 до 5 000) принуждава намаляване на хляба с 4 000 т (от 10 000 до 6 000).

В приведения пример обществото е направило избор: да пожертва хляба в полза на тракторите. Хлябът се трансформира в трактори. Затова и кривата на производствените възможности АЕ се нарича още крива на трансформацията.

Предполага се, че в дадената ситуация всички ресурси, с които икономиката разполага се използват и тя функционира на границата на своите производствени възможности, при това ефективно.

Ако допуснем, че е налице безработица, което означава недоизползване на фактора труд, то икономиката ще се намира не накривата на трансформация, а някъде вътре в кривата, например в т. Х. Това е признак за неефективно използване на ресурсите в икономиката.

Производството в точка N е невъзможно, защото тя се намира извън границата на производствените възможности на икономическата система. Този пример е илюстрация на концепцията за алтернативната стойност (opportunity cost).

Алтернативната стойност е цената на дадено благо, измервана с друго благо, което може да замени първото.

Изборът на обществото е алтернативен за една стока за сметка на друга. В разгледания по-горе случай алтернативната стойност на потреблението на населението е новата промишлена технология. Ресурсите, с помощта на които се произвежда хляб не са пригодени за производството на алтернативната продукция тракторите. Когато обществото се опитва да увеличи производството на трактори на него му се налага да преобразува, доколкото е възможно, непригодните за машинната индустрия хлебодобивни ресурси в промишлеността, произвеждаща трактори. Отначало се избират най-производителните за производствот на трактори ресурси. Те постепенно намаляват и за производството на собствения продукт хляба, те стават все по-малко. За да се произвежда хляб се налага да се използват и тези ресурси, чиято производителност при производството на трактори е по-висока, отколкото при производството на хляб.

Крива и граница на производствените възможности facebook image
Публикувано от: Митко Вълчев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.